Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Koniec firiem v daňových rajoch ? – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Koniec firiem v daňových rajoch ?

Koniec firiem v daňových rajoch ?

Aj túto otázku by sme si mohli položiť vo svetle pripravovaných zmien obsiahnutých v návrhu novely zákona o dani z príjmov zákon č. 595/2003 Z.z. , ktorá bola predložená do Národnej rady SR pod číslom parlamentnej tlače 613 . Novela zákona sa dotýka viacerých ustanovení zákona o dani z príjmov , ale pre účely tohto článku postačuje upozorniť na navrhované znenie § 2 písm. x) zákona č. 595/2003 Z.z. , ktoré definuje daňovníka nezmluvných štátov citujem návrhu

x) daňovníkom nezmluvného štátu fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt alebo právnická osoba, ktorá nemá sídlo v členskom štáte Európskej únie, v štáte, ktorý tvorí Európsky hospodársky priestor, alebo v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní, alebo v štáte, ktorý je zmluvným štátom medzinárodnej zmluvy obsahujúcej ustanovenia o výmene informácií na daňové účely, ktorá je pre tento štát a Slovenskú republiku platná a účinná; zoznam zmluvných štátov uverejní Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo”) vo svojom publikačnom orgáne.”.

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na navrhované znenie bodu 72 novely citujem

V § 43 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú  sa tieto slová: „ak tieto príjmy plynú daňovníkovi nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x), použije sa sadzba dane vo výške 35

Toto ustanovenie de facto zavádza zrážkovú daň vo výške 35% na platby do nezmluvných štátov. Logika tohto ustanovenia je zrejmá. Ak budú musieť platiť firmy 35% z každej platby do štátneho rozpočtu neoplatí sa im optimalizovať daňový základ cez off-shore firmy.

Dovolím si úspešne pochybovať o efekte tohto ustanovenia aj keď bolo robené s dobrým úmyslom. V prvom rade je zrejmé, že mnohé oblasti označované ako daňové raje sú členovia EU ( CYPRUS, LUXEMBURSKO, RAKÚSKO ), alebo členmi Európskeho hospodárskeho priestoru ( ako napríklad Švajčiarsko ) a nie problém presmerovať fakturácie cez firmy v týchto krajinách, pričom skutočný príjemca ekonomických úžitkov môže byť v  ďaľšom štáte. Druhým problémom je, že právne vzťahy medzi firmami v SR a firmami v daňových rajoch nemusia byť vyložene nelegálne, ale plne legálne, takže ani výmena informácií nie je riešením. Skutočným problémom SR je nevymožiteľnosť práva a tým pádom nefunkčnosť kapitálového trhu pretože ako hovorí jedna anekdota

Idem podnikať s Janom

On má peniaze a ja skúsenosti

O rok bude mať on skúsenosti a ja peniaze.

 

JUDr. Samuel Diatka

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť