Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Fakturácia do Poľska – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Fakturácia do Poľska

Fakturácia do Poľska

Slovenská spoločnosť č. 1 prvý dodávateľ fakturuje Slovenskej spoločnosti č. 2 prvý oberateľ tovar, ktorá spoločnosti v so sídlom v Poľsku dodá následne tento tovar priamo od prvého odberateľa druhému odberateľovi .

Predovšetkým je potrebné poznamenať, že nemôže ísť o trojstranný obchod § 45 ZDPH , pretože to by sa museli na obchode podieľať osoby identifikované v troch rôznych členských štátoch.

To znamená, že obchod treba rozdeliť.

  1. Transakcia medzi spoločnosťou 1 a spoločnosťou 2, kde ide o klasické tuzemské dodanie tovaru, pretože spoločnosť 2 si prevažne tovar priamo u spoločnosti 1 a následne ho hneď prepravuje, V tomto prípade ide o danie tovaru podľa § 13 ods. 1 písm. c) , čiže bez odoslania, respektíve prepravy . Faktúra sa vystaví so slovenskou DPH.
  2. Transakcia medzi spoločnosťou č. 2 a Poľskou spoločnosťou sa javí ako intrakomunitárne dodanie tovaru, ktoré je za podmienok uvedených v § 43 ZDPH oslobodené od dane, ale musí sa uskutočniť reálna preprava tovaru do Poľska a spoločnosť č. 2 musí mať o tomto doklad najneskôr šesť mesiacov nasledujúcich po mesiaci , kedy bolo v daňovom priznaní uplatnené oslobodenie od dane. Tieto skutočnosti musí mať preukázané nasledovnými dokladmi

a) kópiou faktúry,

b) dokladom o odoslaní tovaru, ak prepravu tovaru zabezpečí dodávateľ alebo odberateľ poštovým podnikom, alebo kópiou dokladu o preprave tovaru, v ktorom je potvrdené odberateľom alebo osobou ním poverenou prevzatie tovaru v inom členskom štáte, ak prepravu tovaru zabezpečí dodávateľ alebo odberateľ osobou inou ako poštovým podnikom; ak platiteľ takú kópiu dokladu o preprave tovaru nemá, prevzatie tovaru v inom členskom štáte je povinný preukázať iným dokladom,

c) potvrdením o prijatí tovaru odberateľom alebo osobou ním poverenou, ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ alebo odberateľ; toto potvrdenie musí obsahovať

1. meno a priezvisko odberateľa alebo názov odberateľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava,

2. množstvo a druh tovaru,

3. adresu miesta a dátum prevzatia tovaru v inom členskom štáte, ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ, alebo adresu miesta a dátum skončenia prepravy, ak prepravu tovaru vykoná odberateľ,

4. meno a priezvisko vodiča pozemného motorového vozidla uvedené paličkovým písmom a jeho podpis,

5. evidenčné číslo pozemného motorového vozidla, ktorým sa uskutočnila preprava tovaru, a

d) inými dokladmi, najmä zmluvou o dodaní tovaru, dodacím listom, dokladom o prijatí platby za tovar, dokladom o platbe za prepravu tovaru.

Spoločnosť prenajala nákladného auto do ČR . Auto malo natankovanú plnú nádrž nafty. Spoločnosť chce prefakturovať tento nákup benzínu českej spoločnosti . Má to byť s DPH, či bez DPH ?

Predovšetkým je potrebné poznamená, že nafta je tovarom . Miesto dodania bolo pravdepodobne s prepravou, keďže auto bolo odovzdané v ĆR, , čiže miesto dodania je tam, kde sa preprava tovaru začína , čiže SR

§ 13 ods. 1 písm. a) ak je dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo prepravou tovaru, je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru osobe, ktorej má byť tovar dodaný, začína uskutočňovať, s výnimkou podľa písmena b), odseku 2 a § 14,

To znamená, že v tomto prípade bol tovar prepravená do ČR a teda sú s najväčšou pravdepodobnosťou dané podmienky na postup podľa § 43 ZDPH, teda pre oslobodené intrakomunitárne dodanie a faktúra by mala byť bez DPH.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť