Home » Články » Dotácie na podnikanie a základ dane

Dotácie na podnikanie a základ dane

Spoločnosť získala dotáciu zo štátneho rozpočtu na nákup techniky. Aké je účtovné a daňové vyjadrenie tejto operácie

Dotácia zo štátneho rozpočtu sa zaúčtuje na žarchu účtu 346-Dotácie zo štátneho rozpočtu a v prospech účtu 384- Výnosy budúcich období. Do výnosov bude táto dotácia rozpúšťaná v rovnakej výške ako sú odpisy hmotného majetku a to na ťarchu účtu 384Výnosy budúcich období a v prospech účtu 648 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Uvedené vyplýva zo znenia § 52a ods. 2 písm. a) Postupov účtovania.

Na daňové účely sa postupuje v zmysle § 17 ods. 3 písm. f) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov citujeme dotácia poskytnutá na obstaranie odpisovaného hmotného majetku v zdaňovacom období, v ktorom bolo o nej účtované vo výnosoch podľa osobitného predpisu; 1) táto dotácia sa zahrnie do základu dane počas doby odpisovania tohto majetku podľa § 26 a vo výške odpisu podľa § 27 alebo § 28 alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie na obstaranie tohto majetku.

Inými slovami postupuje v súlade s účtovníctvom.

  Obstaranie hmotného majetku   042 321
  Úhrada DF za obstaranie hmotného majetku   321 221
  Zaradenie majetku do užívania   022 042
  Prijatie dotácie na účet   221 346
  Zúčtovanie dotácie   346 384
  Odpisy z majetku   551 082
  Zúčtovanie dotácie do výnosov vo výške odpisov   384 648
         

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018

Nezdaniteľné časti základu dane je možné definovať ako sumy , o ktoré sa daňovníkovi znižuje dosiahnutý …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.