Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Dohoda o zmene pracovnej zmluvy – komentár – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Dohoda o zmene pracovnej zmluvy – komentár

Dohoda o zmene pracovnej zmluvy – komentár

Forma

Dohodu o zmene pracovnej zmluvy je zamesznávateľ povinný vyhotoviť v písomnej forme.

Náležitosti

Náležitosti vyplývajú nepriamo z náležiztostí vyžadovaných pri pracovnej zmluve.

Predovšetkým ide o

  • Označenie zmluvných strán
  • Označenie ustanovení, ktoré sa menia.

Z povahy veci je zrejmé, že dohoda o zmene pracovnej zmluvy nemusí obsahovať všetky jej náležitosti, pretože ide o čiastkovú zmenu

Zmena sa môže týkať napríklad

a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma,

b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto),

c) deň nástupu do práce, ( iba do začiatku výkonu práce )

d) mzdové podmienky

Okrem toho je v dohode o zmene pracovnej zmluvy dohodnúť I iné podmienky ( napríklad zmena výplatného termínu, súhlas na pracovné cesty ) .

V každom prípade je zamestnávateľ povinný zabezpečiť zdravotnú prehliadku zamestnanca pred jeho lekárske vyšetrenie ak je to predpísané pre prácu , ktorú bude vykonávať po zmene pracovnej zmluvy.

VZOR

Dohoda o zmene pracovnej zmluvy

  • 54 ZP

Názov : Prvá lesná a.s.

Sídlo : Pod Horou 1, 949 01 Nitra

IČO: 333 000 11

Zapísaný v OR OS Nitra oddiel a.s. vložka č. 1000/N

Zastúpený Jánom Pekným , predsedom predstavenstva

ďalej len zamestnávateľ

a

Meno a priezvisko : Ján Novák

Narodený/r.č. 15.10.1995

Bytom : Nábrežná 58, 949 01 Nitra

 

 

Uzatvárajú túto

Dohodu o zmene pracovnej zmluvy

Dodatok. č. 1

Pracovná zmluva zo dňa 1.7.2013 sa mení v článku I. takto

Pôvodné znenie

Zamestnanec bude vykonávať pre zamestnávateľa tieto práce : administratívny pracovník.

Zamestnanec bude zabezpečovať agendu podateľne zamestnávateľa ( preberanie, evidovanie  triedenie došlej pošty a odosielanie pošty a súvisiace činnosti ) .

Sa nahrádza novým znením

I.

Zamestnanec bude vykonávať pre zamestnávateľa tieto práce účtovník.

Zamestnanec bude zabezpečovať agendu týkajúcu sa vedenia účtovníctva spoločnosti a bude vykonávať úrácu na úseku ekonomický odbor.

II.

Táto dohoda je neoddeliteľnou súčasťou pracovnej zmluvy zo dňa 1.7.2013, ktorej ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti.

 

V Nitre ….

Dňa …..

 

Zamestnávateľ                                                                               Zamestnanec

 

 

 

 

JUDr. Samuel Diatka

Vzor zmluvy si môžete stiahnuť tu

.

 

[wpdm_package id=2644 template=”link-template-default.php”]

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť