Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Daňové výdavky v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. I časť . – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Daňové výdavky v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. I časť .

Daňové výdavky v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. I časť .

 

Na úvod je potrebné poznamenať, že dane neplatia len podnikateľské subjekty, ale všetky osoby , ktoré dosahujú zdaniteľné príjmy. Pre účely výkladu si teda musíme osoby , ktoré platia dane rozdeliť do viacerých podskupín, čo nám bude nápomocné v ďalšom výklade tejto problematiky

Predovšetkým ide o o rozdelenie na osoby fyzické a právnické. Zatiaľ čo fyzickou osobou sa zjednodušene rozumie každý živý človek, právnická osoba je v podstate právna fikcia a ide v praxi buď o združenie osôb, alebo majetku za nejaký zákonom predpokladaným cieľom.

 

Teda v prvá deliaca čiara bude medzi právnou úpravu daňových výdavkov u daňovníkov

Fyzických osôb

Právnických osôb

Druhá deliaca čiara bude medzi osobami, ktoré zákon považuje za účtovné jednotky a osobami, ktoré zákon nepovažuje za účtovné jednotky . Prečo takéto rozdelenie a nie na podnikateľov a nepodnikateľov. Pretože toto rozdelenie je z hľadiska formálneho presnejšie ako rozdelenie na podnikateľov a nepodnikateľov , pretože nie každý podnikateľ musí byť nutne považovaný za účtovnú jednotku a i osoba, ktorá sa nepovažuje za podnikateľa môže byť za určitých okolností považovaná za účtovnú jednotku. Rovnako nie všetky právnické osoby sú založené za účelom podnikania.

Teda v ďaľšom výklade budeme rozlišovať medzi

Osobami, ktoré

sú účtovnou jednotkou

nie sú účtovnou jednotkou

Tretím deliacim kritériom, ktoré je nevyhnutné aplikovať je druh dosahovaných príjmov , pričom toto kritérium je veľmi dôležité pri fyzických osobách.

Niektorých pri tomto môže napadnúť prečo nerozlišujem medzi osobami s obmedzenou a osobami s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Je to preto, že aj keď osoby s obmedzenou daňovou povinnosťou – fyzické osoby si nemôžu uplatniť určité odpočítateľné položky , tieto sú zákonnou úľavou a nie sú daňovým výdavkom.

Rovnako je potrebné na úvod povedať to, že na účely zistenia základu dane je podstatná kvalifikácia daňového výdavku v zákone 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, pričom pri niektorých daňových výdavkoch ponecháva zákon 595/2003 Z.z. priamy odkaz na účtovníctvo a pri ďalších daňových výdavkoch upravuje podmienku ich uznateľnosti relatívne samostatne ( napríklad rezervách )

Všeobecná definícia daňového výdavku sa nachádza v § 2 psím. I) a v ustanoveniach § 19 až 21 zákona č. 595/2003 Z.z.. Napriek tomu netreba zabúdať i  § 17 zákona č. 595/2003 Z.z., ktorý obsahuje dôležité ustanovenia pre vyčíslenie základu dane. Pre osoby, ktoré nakladajú s podnikom sú dôležité ustanovenia § 17a-17e zákona č. 595/2003 Z.z. Pre osobitné prípady zahraničných závislých osôb ide o úpravu základu dane § 18 zákona č. 595/2003 Z.z.

Daňové výdavky fyzických osôb

Všeobecná definícia daňového výdavku uvedená v § 2 písm. i ) zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov hovorí citujem

Na účely tohto zákona sa rozumie

daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 alebo 14, ak tento zákon neustanovuje inak,

Z toho vyplýva, že u daňovníkov, ktorí nie sú účtovné jednotky ( čo sú osoby, ktoré nemajú status podnikateľa – nepodnikatelia i podnikatelia, ktoré nie sú povinní viesť účtovníctvo) musí existovať v zákone o dani z príjmov osobitná úprava uplatňovania daňového výdavku. Táto úprava svojou povahou procesného charakteru robí práve z daňového zákona tak komplikovaný predpis.

Vzhľadom na to, že nepodnikatelia – fyzické osoby majú príjmy podľa § 5 závislá činnosť, 7 príjmy z kapitálového majetku a 8 ostatné príjmy zákona č. 595/2003 Z.z budeme sa predovšetkým venovať právnej úprave daňových výdavkov u týchto osôb a následne prejdeme k právnej úprave daňových výdavkov fyzických osôb, ktoré dosahujú príjmy z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z.z.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť