Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Daňové a účtovné aspekty komisionárskej zmluvy – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Daňové a účtovné aspekty komisionárskej zmluvy

Daňové a účtovné aspekty komisionárskej zmluvy

 

Ako vyplýva z právnej úpravy komisionárskej zmluvy § 577 Obchodného zákonníka je komisionár koná vo vlastnom mene ale na účet komitenta. To znamená, že výnosy, ktoré z tejto činnosti dosiahol sú jeho vlastné. Problém však nastáva v prípade ak predmetom komisionárskej zmluvy je predaj hnuteľných vecí ( tovaru) komitenta komisionárom.

 

Vzhľadom na fakt, že komisionár nenadobúda k veciam vlastnícke právo, ale má ich len v úschove ( na jeho postavenie sa použijú primerane ustanovenia o zmluve o skladovaní ) musí tomu zodpovedať účtovné i daňové riešenie. Okrem toho táto zmluva má dopad i na DPH.

 

Komitent

Komitent zostáva vlastníkov veci a pohľadávku voči komisionárovi účtuje na účtoch § 43 ods. 9 PU PU , to znamená, že sa vedú na samostatných analytických účtoch zásob ( teda neúčtuje sa o ich vyskladnení ) a samozrejme eviduje sa pohľadávka voči komisionárovi na účtoch 32.

Po uskutočnení predaja ( na základe správy komisionára ) sa účtuje o vyskladnení tovaru štandardným spôsobom ( napríklad 504/132 ) a vystaví sa faktúra komisionárovi ( 311/604 )

 

Zápisy budú teda nasledovné

Preúčtovanie zásob tovaru na analytický účet     132.AE|132.AE         § 43/9 PU PU

Vystavenie FA komisionárovi            311.AE|604.AE        § 49/1, 75 PU PU

DPH z FA                     311.AE|343.AE

Vyskladnenie tovaru pri predaji         504.AE|132.AE        § 43/2/c PU PU

Komisionár

Komisionár získava tovar do správy a teda účtuje na podsúvahových účtoch § 85/2/c PU PU

Prijatie tovaru od komitenta             751.AE | 799.AE

Predaj tovaru                     311.AE | 604.AE

DPH z OF                    311.AE|343.AE

Vyskladnenie tovaru                 799.AE | 751.AE

DFA od komisionára                 504.AE|321.AE

Daňové hľadisko

Z hľadiska daňového sa to prejaví ako klasická kúpa a predaj tovaru.

Hľadisko DPH

Daňový režim komisionárskej zmluvy je špecifický tým, že deň predaja tovaru komisionárom sa považuje za deň dodania pre komitenta , teda nastáva naraz v jeden deň § 19/5 ZDPH a z hľadiska DPH sa považuje komisionár za predávajúce i kupujúceho zároveň § 8 /6 ZDPH. , to znamená, že odvedie DPH a má nárok na odpočet DPH. Komisionár svoju maržu samostatne nezdaňuje, ale zahrnie ju do ceny tovaru.

 

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť