Home » Články » Daň z príjmov » Preddavky na daň vyslaného zamestnanca

Preddavky na daň vyslaného zamestnanca

Spoločnosť z ČR vyslala do SR osobu s cieľom nákupu tovaru pre podnik od 1.1.2018 na dobu neurčitú. Spoločnosti tým nevznikla stála prevádzkareň na území SR. Osoba poberá mzdu v prepočte 1500 Eur, ktorá je zasielaná bez zrážky. Ako bude to s platením preddavkov na daň ?

Vzhľadom na zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia s ČR č. 238/2003 Z.z. nevzniká stála prevádzkareň ČL . 5 bod 4 citujem

4. Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia tohto článku výraz “stála prevádzkareň” nezahŕňa

  1. zariadenie, ktoré sa využíva iba na účel uskladnenia, vystavenia alebo dodania tovaru patriaceho podniku,

  2. zásobu tovaru patriaceho podniku, ktorá sa udržiava iba na účel uskladnenia, vystavenia alebo dodania,

  3. zásobu tovaru patriaceho podniku, ktorá sa udržiava iba na účel spracovania iným podnikom,

  4. trvalé miesto alebo zariadenie na výkon činnosti, ktoré sa udržiava iba na účel nákupu tovaru alebo zhromažďovania informácií pre podnik,

  5. trvalé miesto alebo zariadenie na výkon činnosti, ktoré sa udržiava iba na účel vykonávania akejkoľvek inej činnosti, ktorá má pre podnik prípravný alebo pomocný charakter,

  6. trvalé miesto alebo zariadenie na výkon činnosti, ktoré sa udržiava iba na vykonávanie akejkoľvek kombinácie činností uvedených v písmenách a) až e), ak celková činnosť trvalého miesta alebo zariadenia na výkon činnosti vyplývajúca z tejto kombinácie má prípravný alebo pomocný charakter.

Napriek tomu sa uplatní § 34 ods. 6 (ide o rezidenta SR ) zákona č. 595/2003 Z.z. s tým, že preddavky bude odvádzať z hrubej mzdy zníženej o nezdaniteľnú časť + povinné odvody . Začatie poberania tohto príjmu je povinný daňovník oznámiť miestne príslušnému správcovi dane 128) do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom mu po prvýkrát bol takýto príjem vyplatený, poukázaný alebo pripísaný.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018

Nezdaniteľné časti základu dane je možné definovať ako sumy , o ktoré sa daňovníkovi znižuje dosiahnutý …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť