Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Cudzia zmenka vzor zákon 191/1950 Z.z. – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Cudzia zmenka vzor zákon 191/1950 Z.z.

Cudzia zmenka vzor zákon 191/1950 Z.z.

Náležitosti zmenky § 1 zákona 191/1950 Z.z.

Cudzia zmenka ( trata ) musí obsahovať

Označenie , že ide o zmenku, ktoré musí byť v jazyku listiny v ktorom je zmenka spísaná.

Poznámka

– slovo zmenka nestačí uviesť v nadpise listiny , ale logicky musí ísť o súčasť textu napríklad…. zaplaťte túto zmenku ….

Bezpodmienečný príkaz na platenie. Suma v zmenke sa vyjadruje slovami a číslovkami. V prípade nezhody medzi vyjadrením slovami a číslovkami platí suma slovami.

Poznámka

Akákoľvek podmienka uvedená v zmenke túto zmenku robí neplatnou.

Označenie osoby, ktorá má platiť zmenečníka – ( trasáta ). V prípade ak vystaviteľ zmenky uvedie ako zmenečníka samého seba ide o zastrenú zmenku vlastnú.

Údaj o splatnosti zmenky . Splatnosť zmenky môže byť uvedená len jedným zo štyroch spôsobov splatnosti v opačnom prípade by bola neplatná.

a) Vistazmenka ( a vista ) splatná pri predložení kedykoľvek do jedného roka od vystavenia zmenky

b) Časová Vistazmenka splatná určitý čas po akceptácii zmenky napríklad zaplaťte dva týždne po videní

c) Fixná zmenka je splatná v presne určený deň zaplaťe 10. Júna 2014

d) Datozmenka určitý čas po vystavení zaplaťte do mesiaca od vystavenia.

Údaj o mieste platenia . V prípade ak absentuje platí zákonná domnienka, že je splatný v mieste sídla, alebo bydliska zmenenčníka.

Údaj komu, alebo na rad koho má byť platené. ( remitent ) Remitent môže byť aj sám vystaviteľ zmenky a v takom prípade ide o zmenku cudziu na vlastný rad.

Dátum a miesto vystavenia zmenky. V prípade neuvedenia miesta vystavenia platí, že je miestom vystavenia je miesto uvedené u vystaviteľa zmenky.

Vlastnoručný podpis. Vlastnoručný podpis nie je možné nahradiť mechanickými prostriedkami

Vlastná zmenka . Vlastná zmenka má rovnaké náležitosti ako cudzia zmenka s výnimkou údajov o zmenečníkovi.

Nepovinné náležitosti zmenky

Ako bolo vyššie uvedené zmenka je abstraktný právny úkon a všetky okolnosti, ktorými sa zmenka riadi musia vyplývať z listiny. To znamená, že pokiaľ chce oprávnená osoba upraviť režim zmenky tak na zmenku napíše doložku, ktorá musí byť krytá podpisom.

Medzi najčastejšie doložky patria

Doložka bez protestu – zbavuje majiteľa zmenky povinnosti vykonať protest pre zachovanie postihových práv voči nepriamym dlžníkom zmenky.

Domicilová doložka táto stanovuje splatnosť zmenky u tretej osoby ( najčastejšie ide o banku ) . V tejto súvislosti si je potrebné uvedomiť, že táto doložka je vysoko praktická hlavne pri vyšších sumách peňazí, pretože nie je pravdepodobné, že by takéto sumy bežne boli k dispozícii v hotovosti.

Valutová doložka – naznačuje právny dôvod zmenky. Nemení podstatu zmenky ako abstraktného právneho úkonu, ale na druhej strane dáva dlžníkovi zo zmenky väčšiu možnosť dovolávať sa kauzálnych námietok.

Rekta doložka – nie na rad, mení zmenku z ordre papiera na rad na cenný papier na meno a v praxi znamená, že indosament má iba účinky bežného postúpenia pohľadávky. Najmä u zmeniek, ktoré zabezpečujú splnenie nejakej povinnosti je takáto doložka praktická, pretože pri postúpení pohľadávky sa pôvodný dlžník môže dovolávať námietok voči právnemu predchodcovi.

Úroková doložka umožňuje úročenie zmenkovej sumy: Prípustná je len pri zmenke splatnej pri predložení ( vistazmenka) , alebo zmenke splatnej na určitý čas po videní ( časová vistazmenka )

VZOR

Vzor zmenky cudzej

/minimálne náležitosti /

V Bratislave 24.11.2010

 

1.októbra 2011 zaplaťte na túto zmenku sumu 1000 Eur ( slovom tisíc eur ) pánovi Jánovi Remitentovi rodné číslo 901115/6756.

 

Komerčná Banka a.s. , Hlavná 25, 94901 Nitra, IČO:0011122

 

V Bratislave

 

 

Prvá súkromná s.r.o., Hlavná 25, Bratislava, IČO:55522200

Adam Šangala

konateľ

Vzor cudzej zmenky si môžete nájsť TU

[wpdm_package id=2197 template=”link-template-default.php”]

 

 

[wpdm_package id=27]

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť