Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Bezpodielové spoluvlastníctvo a „staré dlhy“ manželov – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Bezpodielové spoluvlastníctvo a „staré dlhy“ manželov

Bezpodielové spoluvlastníctvo a „staré dlhy“ manželov

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov predstavuje pomerne zložitý inštitút občianskeho práva. Patrí doň všetko, čo môže byť predmetom vlastníckeho práva a čo nadobudol ktorýkoľvek z manželov za trvania manželstva. Výnimkou sú len veci, ktoré nadobudol jeden z manželov dedičstvom alebo darom, veci slúžiace osobnej potrebe a k výkonu povolania len jedného z manželov, taktiež veci vydané v rámci reštitúcií. Majetok patriaci do BSM sú manželia oprávnení užívať spoločne a zároveň povinní spoločne uhrádzať náklady spojené s ich užívaním.

Je nepochybné, že pasíva, ktoré spolu nadobudli manželia počas trvania manželstva, budú uspokojované z majetku patriaceho do BSM. Pohľadávka veriteľa iba voči jednému z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva môže byť v zmysle § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka uspokojená aj z majetku patriaceho do BSM. Zákonodarca však zrejme opomenul úpravu uspokojovania dlhu len jedného z manželov vzniknutých pred uzavretím manželstva. Alebo ide o zámer?

V prípade kolektívneho riešenia úpadku jedného z manželov je situácia podstatne jednoduchšia. Vyhlásením konkurzu na majetok len jedného z manželov dochádza zo zákona k zániku BSM a správca v konkurze je oprávnený vykonať vyporiadanie BSM namiesto úpadcu. V zmysle občianskeho zákonníka pri vyporiadaní BSM má každý z manželov právo požadovať, aby mu bolo uhradené všetko, čo vynaložil zo svojho na spoločný majetok. Do konkurznej podstaty bude patriť majetok vo výlučnom vlastníctve úpadcu a ½ z majetku tvoriaceho BSM.

Exekúcia vedená pre individuálny dlh jedného manžela vôbec nemusí byť jednoduchým procesom. V zmysle exekučného poriadku má druhý manžel právo domáhať sa, aby veci patriace do BSM boli vylúčené z exekúcie, a to práve z dôvodu, že ide o uspokojenie „starého dlhu“ jedného z manželov, ktorý vznikol pred uzavretím manželstva. Toto riešenie nám ponúka nielen samotný zákon, ale aj súdna prax, a to v uznesení NSSR 3Cdo 8/2010 zo dňa 22.10.2010. V konaní pred okresným súdom sa manželka povinného domáhala excindačnou žalobou vylúčenia veci patriacej do BSM z exekúcie vedenej pre individuálny dlh manžela, ktorý vznikol pred uzavretím manželstva. Prvostupňový súd žalobe vyhovel a vec vylúčil z exekúcie. Na základe odvolania podaného oprávneným z exekúcie, odvolací súd rozhodnutie okresného súdu zrušil s poukazom na § 147 ods. 1 OZ, pričom konštatoval, že „uzavretie manželstva nemôže byť na prekážku uspokojenia pohľadávky veriteľa ako oprávneného v exekučnom konaní“. Žalobkyňa využila svoje právo na podanie dovolania, pričom dovolací súd zrušil rozhodnutie odvolacieho súdu z dôvodu nesprávnej interpretácie § 147 ods. 1 OZ, podľa ktorého majetok patriaci  do BSM možno postihnúť exekúciou vedenou pre individuálny dlh jedného z manželov iba za predpokladu, že  vznikol za trvania manželstva.

Ak máte dlh, ktorý nedokážete plniť a ste slobodný, prípadne rozvedený, občiansky zákonník ponúka „legálnu možnosť ako sa vyhnúť exekúcii“, aspoň do času, kým niečo nenadobudnete darom alebo dedičstvom…

 

 

About Lenka Vavricová

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť