Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Ako účtovať škodu na automobile ? – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Ako účtovať škodu na automobile ?

Ako účtovať škodu na automobile ?

Automobil je dnes bežnou a potrebnou súčasťou inventáru podnikateľa. V tomto článku sa budeme zaoberať situáciu keď na automobile vznikne škoda.. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že pojem škody tak ako ho pozná občiansky zákonník zákon č. 40/1964 S.b. a pojem škody na účely daňových predpisov nie je totožný.

Pojem škoda nie je v zákone o dani z príjmov definovaný a preto musíme vychádzať z definície obsiahnutej v § 26 ods. 6 zákona o účtovníctve zákon č. 431/2002 Z.z. citujem

Na účely tohto zákona sa škodou na majetku rozumie neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku. Inventarizáciou zistené odcudzenie alebo zistená strata majetku je manko.

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ ide o odstrániteľné poškodenie majetku neúčtujeme o škode, ale o oprave majetku , čo má zásadný daňový i účtovný dopad. Tento dopad spočíva jednak v odlišnom účtovaní a tiež v tom, že daňové výdavky/náklady na opravu majetku v zásade nie sú limitované zatiaľ čo daňová uznateľnosť škody na majetku podlieha limitom.

Pojem opravy je definovaný v postupoch účtovania v PU v § 35 ods. 2 písm. f) tak, že náklady na opravy nie sú nikdy súčasťou obstarávcej ceny majetku a opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu a uvedením do prevádzkyschopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo technológii, ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia; udržiavaním sa spomaľuje fyzické opotrebovanie, predchádza jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie závady,

Príklad účtovania o škode

Firme A bol v marci ukradnutý osobný automobil. Páchateľa polícia dosiaľ nedokázala určiť. Automobil bol poistený .

Zaúčtovanie účtovného odpisu             551|082

Vyradenie automobilu v dôsledku škody v ZC    549|082

Nárok voči poisťovni                378|648

Úhrada plnenia poisťovňou             221|378

Príklad účtovania o oprave

Firma A zistila, že na osobnom automobile sa pokazila spojka. Auto dala opraviť v autorizovanom servise.

Faktúra za opravu automobilu         511|321

Úhrada faktúry z účtu             321|221

V prípade daňového pohľadu a problém je nevyhnutné rozlišovať medzi škodami zavinenými a nezavinenými .

Z hľadiska daňového to má totiž význam v tom, že do daňových výdavkov sa neuznávajú manká a škody, ktoré presahujú prijaté náhrady. Výnimku tvorí škoda nezavinená daňovníkom , ktorou sa rozumie škoda

Spôsobená vyššou mocou § 19/3 písm.g) bod 1 zákona č. 595/2003 Z.z. ( záplavy, blesk a podobne )

Škoda spôsobená neznámym páchateľom § 19/3 písm. g) bod 2 1 zákona č. 595/2003 Z.z.. Zákon o dani z príjmov hovorí, že takáto škoda je daňovým výdavkov v období, kedy je skutočniosť, že páchateľ je neznámy potvrdená políciou.

To sa plne vzťahuje i na zostatkovú cenu automobilu vyradeného v dôsledku škody § 19 ods. 3 písm. d) zákona č 595/2003 Z.z.

Poznámka

Zákon neupravuje formu tohto potvrdenia a preto postačuje akékoľvek potvrdenie z polície z ktorého vyplývam že páchateľ je dosiaľ neznámy. Podľa názoru autora nie je potrebné čakať na uznesenie o prerušení trestného stíhania. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že trestné konania má viacero štádií a vznesenie obvinenia voči konkrétnej osobe v zmysle § 206 Trestného poriadku je len jedným z úkonov ( aj keď s významnými procesnými dôsledkami ) .

V prípade ak ide o škodu, kde je možné vinníka identifikovať – typicky autonehoda potom je škoda
( ak nejde o opravu ) daňovým výdavkom/ nákladom len do výšky prijatých náhrad ( od poisťovne / vinníka. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že z právneho hľadiska ide o škodu aj keď sa účtuje o oprave a preto napríklad náklady na opravu vozidla je možné zosobniť vinníkovi a uplatniť náhradu škody v občiansko-právnom konaní.

Príklad

Motorové vozidlo firmy A bolo účastníkom dopravnej nehody.Výsledkom bola totálna škoda na vozidle. Nehodu zavinil zamestnanec spoločnosti A voči ktorému bola uplatnené zodpovednosť do výšky spoluúčati nehradenej poisťovňou.Účtovné zobrazenie bude nasledovné.

Zaúčtovanie účtovného odpisu             551|082

Vyradenie automobilu v dôsledku škody v ZC    549|082

Nárok voči poisťovni                378|648

Nárok voči zamestnancovi             335|648

Úhrada plnenia poisťovňou             221|378

Úhrada škody zamestnancom             221|335

V tomto prípade bude náhrada škody účtovaná na účte 549 daňovým nákladom do výšky prijatých náhrad teda v tomto prípade náhrady od poisťovne a náhrady o zodpovedného zamestnanca ( súčet náhrad účtovaných na účte 648) .

JUDr. Samuel Diatka

 

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť