Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
zakony – Webpravo
Home » zakony

zakony

Zákon o cestovných náhradách

283/2002 Z.z. ZÁKON zo 16. mája 2002 o cestovných náhradách Zmena: 283/2002 Z.z. Zmena: 530/2004 Z.z. Zmena: 81/2005 Z.z. Zmena: 312/2005 Z.z. Zmena: 348/2007 Z.z. Zmena: 475/2008 Z.z. Zmena: 151/2010 Z.z. Zmena: 151/2010 Z.z., 548/2010 Z.z. Zmena: 503/2011 Z.z. Zmena: 503/2011 Z.z. Zmena: 14/2015 Z.z.     Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Read More »

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 582/2004 Z.z.

582/2004 Z.z. ZÁKON z 23. septembra 2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Zmena: 582/2004 Z.z., 733/2004 Z.z., 747/2004 Z.z. Zmena: 171/2005 Z.z. Zmena: 517/2005 Z.z. Zmena: 120/2006 Z.z. Zmena: 538/2007 Z.z. Zmena: 460/2007 Z.z. Zmena: 465/2008 Z.z., 535/2008 Z.z. Zmena: 467/2009 Z.z. Zmena: 527/2010 Z.z. Zmena: 527/2010 Z.z. Zmena: 406/2011 Z.z. Zmena: …

Read More »

Zákon o dani z príjmov 595/2003 Z.z.

595/2003 Z.z. ZÁKON zo 4. decembra 2003 o dani z príjmov Zmena: 191/2004 Z.z. Zmena: 177/2004 Z.z. Zmena: 391/2004 Z.z. Zmena: 538/2004 Z.z. Zmena: 539/2004 Z.z. Zmena: 43/2004 Z.z., 659/2004 Z.z. Zmena: 68/2005 Z.z. Zmena: 659/2004 Z.z. Zmena: 314/2005 Z.z. Zmena: 314/2005 Z.z. Zmena: 534/2005 Z.z. Zmena: 534/2005 Z.z., 660/2005 Z.z. Zmena: 659/2004 Z.z., 534/2005 Z.z. Zmena: 688/2006 Z.z. Zmena: …

Read More »

Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z.z.

222/2004 Z.z. ZÁKON zo 6. apríla 2004 o dani z pridanej hodnoty Zmena: 350/2004 Z.z. Zmena: 651/2004 Z.z. Zmena: 340/2005 Z.z. Zmena: 523/2005 Z.z. Zmena: 656/2006 Z.z. Zmena: 215/2007 Z.z. Zmena: 593/2007 Z.z. Zmena: 378/2008 Z.z. Zmena: 465/2008 Z.z. Zmena: 83/2009 Z.z. Zmena: 258/2009 Z.z. Zmena: 471/2009 Z.z., 563/2009 Z.z. Zmena: 83/2010 Z.z. Zmena: 490/2010 Z.z. Zmena: 406/2011 Z.z. Zmena: …

Read More »

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia

  Zmluva medzi  Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov Slovenská republika a Iránska islamská republika ďalej len „zmluvné štáty“, želajúc si uzavrieť zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov, dohodli sa takto: Článok 1 Osoby, na ktoré sa zmluva vzťahuje …

Read More »

Máme novú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia

16.2.2016 bola v Teheráne podpísaná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou republikou a Iránskou Islamskou republikou. Za Slovenskú republiku podpísal zmluvu podpredseda vlády a minister financií Peter Kažímír a za Iránsku islamskú republiku zmluvu podpísal minister hospodárskych vzťahov a financií Iránskej islamskej republiky Ali Taiebnia.

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.