Home » Judikatúra (page 2)

Judikatúra

Je právny formalizmus prípustný v právnom štáte ?

Problém, kedy sa orgány aplikujúce právo utiekajú k právnemu formalizmu keď narazia na nepríjemný problém je bohužiaľ častým javom v našej právnej (ne)kultúre. Dalo by sa uviesť množstvo príkladov. Za všetky uvádzam jedno rozhodnutie ÚS ČR. Ono tých judikátov by sa našlo viac, ale tak polopatisticky je odôvodnené máloktoré.  Nelze proto tolerovat formalistický postup, jímž se za použití sofistikované argumentace …

Read More »

Podmienky uplatnenia daňových výdavkov

Dokazovanie zo strany správcu dane slúži až na následnú verifikáciu skutočností a dokladov predkladaných daňovým subjektom. Ak daňový subjekt, na ktorom leží dôkazné bremeno, svoje tvrdenia spoľahlivo nepreukáže, nemôže byť nárok na odpočítanie nákladov znižujúcich základ dane uznaný ako oprávnený. Odvolací súd taktiež dáva do pozornosti, že základným kritériom pre uznanie výdavkov v zmysle uvedených zákonných ustanovení sú tri podmienky, …

Read More »

Zmluva o pôžičke a podobná a predsa odlišná

Náležitosti zmluvy o pôžičke sú okrem označenia zmluvných strán Dohoda o prenechaní veci určenej podľa druhu Povinnosť vrátiť vec rovnakého duhu Určení času vrátenia Ide o reálny kontrakt to znamená, že zmluva vznikne až reálnym odovzdaním druhovo určenej veci. Je potrebné si uvedomiť, že zmluvou o pôžičke prechádza vlastnícke právo k požičanej veci na dlžníka. Preto je potrebné , aby veriteľ mal vlastnícke právo k požičanej …

Read More »

Nenárokovateľné zložky mzdy ako daňové výdavky

Plnenia vyplácané zamestnancom nad rozsah zákona č. 283/2002 Z.z. Cestovných náhradách, na ktoré im nevznikol nárok priamo zo zákona, alebo na základe tohto zákona (ten vzniká iba do rozsahu zákonom ustanoveného limitu a iba do rozsahu ustanoveného zákonom je daňovým výdavkom majúcim svoj základ v tomto osobitnom predpise), môžu byť zložkou mzdy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec na tom dohodli …

Read More »

Úkon vykonaný nad rámec správy spoločných vecí manželmi a relatívna neplatnosť

daňový poriadok

Pri interpretácii obsahu normatívneho textu – ,,vybavovanie vecí týkajúcich sa spoločných vecí“ – pritom podľa ústavného súdu všeobecné súdy nemôžu vychádzať len z bezprostredného (priameho) vzťahu k spoločným veciam (tak ako to zohľadnil v záveroch rozsudku najvyšší súd), ale musia zohľadniť aj možné právne účinky konkrétneho právneho úkonu vo sfére spoločných vecí. Z okolností prípadu nevyplýva, že by manžel sťažovateľky …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť