Home » Články » ÚČTOVÁ OSNOVA (page 10)

ÚČTOVÁ OSNOVA

Účet 331 – Zamestnanci

    Začiatočný stav 701 331 Konečný stav 331 702 Mzda vyplatená zamestnancom z účtu 331 221 Mzda vyplatená zamestnancom z pokladne 331 211 Sociálne  a zdravotné poistenie zamestnanci 331 336 Zníženie sociálneho poistenia pri vrátení mzdy 336 331 Zrážky dane 331 342 Daňový bonus , preplatok na dane 342 331 Zrážky zo mzdy v prospech zamestnávateľa 331 335 Ostatné …

Read More »

Účet 326 – Nevyfakturované dodávky

  Začiatočný stav 701 326 Konečný stav 326 702 Nevyfakturovaná dodávka materiálu 112 326 Preúčtovanie na účet FA 326 321 Pri účtovaní spôsobom B Obstaranie materiálu 501 326 Došlá faktúra 326 321 DPH – odpočet 343 321 Úhrada FA 321 221     Obstaranie materiálu s použitím účtu obstarania a nevyfakturovaných dodávok     Materiál bol dodaný, ale faktúru nemáme …

Read More »

Účet 322 – Zmenky na úhradu

      Začiatočný stav 701 322 Konečný stav 322 702 Úhrada záväzku prostredníctvom zmenky 321 322 Zmenkový úrok Bežné účtovné obdobie 562 221 Budúce účtoné obdobie 381 221 Ručenie indosovanej zmenky 75. Eviduje sa na podsúvahových účtoch a v poznámkach k UZ Inkaso zmenky 322 221     Príklad úhrada záväzku zmenkou   Úhrada záväzku z obchodného styku zmenkou …

Read More »

Účet 315 – Ostatné pohľadávky

  Začiatočný stav 315 701 Konečný stav 702 315 Inkaso pohľadávky Na účet 221 315 Do pokladne 211 315 Zmenkou 312 315 Zúčtovanie pohľadávky s poskytnutým preddavkom   preddavkom od odberateľa 324 315 Poskytnutým dlhodobým  preddavkom   od odberateľa 475 315 započítanie pohľadávky a záväzku 315 321 Výnos za predaj tovaru 315 601 Výnos za predaj služieb 315 602 Zľava pred zaplatením …

Read More »

 Účet 311 – Odberatelia

  Začiatočný stav 311 701 Konečný stav 702 311 Inkaso pohľadávky Na účet 221 311 Do pokladne 211 311 Zmenkou 312 311 Zúčtovanie pohľadávky s poskytnutým preddavkom   preddavkom od odberateľa 324 311 Poskytnutým dlhodobým  preddavkom   od odberateľa 475 311 započítanie pohľadávky a záväzku 311 321 Výnos za predaj tovaru 311 601 Výnos za predaj služieb 311 602 Zľava pred zaplatením …

Read More »

Účet 313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere

ID Začiatočný stav 313 701 Konečný stav 702 313 Eskont zmenky banke 313 312 Vrátenie nezaplatenej zmenky bankou 312 313 Poskytnutie eskontného úveru naproti odovzdaniu zmenky 261 232 Príjem peňažných prostridkoiv na účet 221 261     Príklad Eskontný úver poskytnutž bankou pri poskytnutí zmenky     ID Faktúra za poskytnutie služby 311 602 Úhrada faktúry zmenkou 312 311 Eskont …

Read More »

Účet 314 – Poskytnuté preddavky

  ID Začiatočný stav 314 701 Konečný stav 702 314 Poskytnutý preddavok z bežného účtu 314 221 Poskytnutý preddavok z pokladne 314 211 Poskytnutý preddavok z  dlhodobého úveru 314 461  Poskytnutý preddavok z  krátkodonbého  úveru 314 232 Zúčtovaný preddavok 321 314     Obstaranie tovaru a poskytnutý preddavok účtovanie skladu A   ID Poskytnutý preddavok za dodávku tovaru 314 221 …

Read More »

Účet 316 – Čistá hodnota zákazky

  Začiatočný stav 316 701 Konečný stav 701 316 Úprava výnosov zo zákazky podľa použitej metódy ku dňu účtovnej závierky ) metóda stupňa dokončenia , alebo podľa metódy nulového zisku Zvýšenie výnosov 316 606 Zníženie výnosov 606 316 Tvorba rezery zo zákazky ak je predpoklad dosiahnutia straty 548 316 Zrušenie, alebo zníženie straty zo zákazky podľa aktuálneho prepočtu 316 548 …

Read More »

Účet 323 – Krátkodobé rezervy

  Začiatočný stav 701 323 Konečný stav 323 702 Tvorba rezerby na náklady Tvorba rezervy na vytvorenie a overenie výročnej správy 518 323 Tvorba rezervy na odmeny zamestnancov a nevyčerpané dovolenky 521 323 Tvorba rezerv na odmeny spoločníkov 522 323 Tvorba rezerva na zdravotné a sociálne poistenie 524 323 Použitie rezerv Použitie rezerva odmeny zamestnancov a nevyčerpané dovolenky 323 331 …

Read More »

Účet 333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom

  Začiatočný stav 701 333 Konečný stav 333 702 Cestovné výdavky 512 333 Ochranné pomôcky 527 333 Príspevky na vzdelávanie zamestnancov 528 333 Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu 472 333 Použitie štatutárnych fondov na úhradu ostatných záväzkov voči zamestnancom ( podniková sociálna politika ) 427 333 Úhrada ostatných záväzkov z účtu 333 221 Úhrada ostatných záväzkov z účtu 333 211  

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť