05

Účet 522 – Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti

  Konečný zostatok pri uzatváraní účtovných kníh 710 522   ´Mzdy vyplácané spoločníkom pracovnom pomere 522 336 Refundácia mzdy spolčníkov iným účtovným jednotkám 522 379 Náhrada mzdy spoločníkov voči iným účtovným jednotká 378 522 Rezerva na nevyčerpané dovolenky spoločníkov 522 323 Použitie rezervy do výšky vytvorenej rezervy 323 336 Zrušenie rezervy z dôvodu zániku opodstatnenosti 323 522 Náklady na odmeny zamestnancov hradené …

Read More »

Účet 568 – Ostatné finančné náklady

Konečný stav na stave 710 568 Náklady na finančné služby – bankové poplatky 568 221 Náklady na získanie bankových záruk 568 379 Služby centrálneho depozitára CP 568 325 Podiel na strate spoločníka v.o.s. a komplementár k.s. 568 379 Úbytok cenných papierov vzatých z obehu ( napríklad pri zániku postavenia spoločníka , vyhlásenia CP za neplatné a podobne ) Podielové cenné …

Read More »

Účet 501 Spotrebované nákupy

    Prevod zostatku pri uzatvarani roka 710 501 Účtovanie A Spotreba materiálu 501 112 Spotreba PHM 501 112 Spotreba náhradných dielov 501 112 Spotreba polotovarov 501 112 Nákup odbornej literatúry 501 112 Spotreba kancelársky potrieb a drobného materiálu do spotreby na základe interného predpisu 501 112 Prirodzený úbytok materiálu 501 112 Úbytok materiálu pri inventarizácii 501 112 Prebytok materiálu pri …

Read More »

Účet 502 Spotreba energie

    Prevod zostatku pri uzatvarani roka 710 502 Dodávky energii ( voda, elektrina, para, plyn 502 321 DPH na odpočet 343 321 Dodávka energie nevyfakturovaná ( suma je známa ) 502 326 Dodávka energie nevyfakturovaná ( suma je určená odhadom  ) 502 323 Preplatok na energiách nevyúčtovaný do konca roka 315 502   Príklady Dodávka plynu Došlá faktúra – …

Read More »

Účet 504-predaný tovar

  Spôsob účtovania A   Prevod zostatku pri uzatvarani roka 710 504 Úbytok tovaru v obstarávacej cene 504 132 Prirodzené úbytky zásob 504 132 Prebytok zásob pri inventarizácii ak sa preukáže chybné účtovanie 132 504 Zľavy z ceny tovaru ak je tovar je už predaný 315 504 Zníženie odpočtu DPH 315 343 Reklamácia – príjem vráteného tovaru 132 504   Príklad Oceňovacia …

Read More »

Účet 505- opravné položky

    Prevod zostatku pri uzatváraní roka 710 504 Tvorba opravnej položky k materiálu 505 191 Tvorba opravnej položky k tovaru 505 196 Zrušenie opravnej položky k materiálu 191 505 Zrušenie opravnej položky k tovaru 196 505 Prevod koncoročných zostatkov zostatok na MD 710 505 Prevod koncoročných zostatkov zostatok na D 505 710  

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť