Home » Články » ÚČTOVÁ OSNOVA » 04 (page 3)

04

Účet 451 – Rezervy zákonné

  Začiatočný stav 701 451 Konečný stav 452 702 Tvorba dlhodobej zákonnej rezervy 548 451 Zrušenie dlhodobej zákonnej rezervy z dôvodu straty opodstatnenosti 451 548 Použitie dlhodobej zákonnej rezervy 451 321 Faktúra za práce prevyšujúce zákonnú dlhodobú rezervu 548 321 DPH na odpočet 343 321  

Read More »

Účet 459 – Ostatné rezervy

  Začiatočný stav 701 459 Konečný stav 459 702 Tvorba dlhodobej ostatnej rezervy 548 459 Zrušenie dlhodobej ostatnej rezervy z dôvodu straty opodstatnenosti 459 548 Použitie dlhodobej ostatnej rezervy 459 321 Faktúra za práce prevyšujúce ostatnú dlhodobú rezervu 548 321 DPH na odpočet 343 321   Príklad tvorba a použitie rezervy na záručne opravy Rezerva na záručné opravy 548 459 Použitie rezervy …

Read More »

Účet 472 – Záväzky zo sociálneho fondu

  Začiatočný stav 701 472 Konečný stav 472 702 Prídel do Sociálneho fondu zákonný 527 472 Prídel z kladného výsledku hospodárenia 431 472 Prídel z nerozdeleného zisku minulých rokov 428 472 Poskytnutie príspevku zo sociálneho fondu zamestnancom 472 333 Výplata príspevku zamestnancom 333 221 ; Poskytnutie pôžičky zamestnancovi 472 221 Poskytnutie príspevku spoločníkovi 472 365 Príspevok na stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení …

Read More »

Účet 474 – Záväzky z nájmu

  Začiatočný stav 701 474 Konečný stav 474 702 Obstaranie DHM z finančného prenájmu 042 474 Náklady súvisiace s obstaraním 042 321 DPH na odpočítanie 343 321 Zaradenie do majetku 02x 042 Finančný náklad bežného obdobia 562 474 Poistenie majetku ( podľa povahy majetku i účet 568 ) 548 474 Prvá zvýšená splátka 474 DPH odpočet 343 Splátka spolu 221 …

Read More »

Účet 479 – Ostatné dlhodobé záväzky

  Začiatočný stav 701 479 Konečný stav 479 702 Prijatie dlhodobej pôžičky 221 479 Úrok z dlhodobej pôžičky 562 479 Úroky budúcich období 381 479 Vrátenie pôžičky 479 221 Prijatý vklad tichého spoločníka 221 479 Priznaný podiel na zisku 431 379 Vrátenie vkladu tichému spoločníkovi 479 221 Vyplatenie podielu na zisku tichého spoločníka 221 379    

Read More »

Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa

  Začiatočný stav 701 491 Konečný stav 491 702 Vklad majetku do podnikania – peniaze 221 491 Vklad majetku do podnikania hmotný majetok 042 491 Zaradenie majetku do podnikania 022 042 Výber peňažných prostriedkov na osobnú spotrebu 491 221 Prevod majetku z podnikania do osobného užívania v zostatkovej cene 491 022 Zúčtovanie oprávok 082 491 Výsledok hospodárenia zisk 431 491 Výsledok hospodárenia …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť