Home » Články » ÚČTOVÁ OSNOVA » 04 (page 2)

04

Účet 419 – Zmeny základného imania

  Zvýšenie základného imania upísaním nových akcií / podielov 353 419 Z majetku spoločnosti 41.42. 419 Zníženie základného imania vzatím vlastných akcií z obehu 419 252 Zníženie základného imania ku dňu zápisu do OR 411 419 Zvýšenie základného imania ku dňu zápisu do OR 419 411   Príklad zníženie základného imania vzatím akcií z obehu za odplatu Nadobudnutie vlastných akcií 252 365 …

Read More »

Účet 422 – Nedeliteľný fond

  Začiatočný stav 701 422 Konečný stav 422 702 Tvorba nedeliteľného fondu z účtov vlastného imania Zo štatutárneho fondu 423 422 Z ostatných fondov 427 422 Zo zisku minulých rokov 428 422 Z výsledku hospodárenia 431 422 Použitie nedeliteľného fondu Na úhradu straty  minulých rokov 422 429 Na úhradu straty z výsledku hospodárenia 422 431  

Read More »

Účet 423 – Štatutárne fondy

  Začiatočný stav 701 423 Konečný stav 423 702 Použitie štatutárneho fondu Na úhradu straty z minulých rokov 423 429 Na úhradu straty z výsledku hospodárenia 423 431 Na odmeny zamestnancom 423 333 Na odmeny spoločníkom 423 365 Tvorba štatutárneho fondu z účtov vlastného imania Z ostatných fondov 427 423 Zo zisku minulých rokov 428 423 Z výsledku hospodárenia 431 423    

Read More »

Účet 427 – Ostatné fondy

  Začiatočný stav 701 427 Konečný stav 427 702 Tvorba ostatných fondov   z účtov vlastného imania Zo štatutárneho fondu 423 422 Zo zisku minulých rokov 428 427 Z výsledku hospodárenia 431 427 Použitie ostatných fondov Na úhradu straty z minulých rokov 427 429 Na úhradu straty z výsledku hospodárenia 427 431 Na odmeny zamestnancom 427 333 Na odmeny spoločníkom 423 365 Zvýšenie základného imania …

Read More »

Účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov

  Začiatočný stav 701 428 Konečný stav 428 702 Zisk z bezprostredne predchádzajúceho obdobia 431 428 Použitie zisku z minulých rokov na základe rozhodnutia účtovnej jednotky Na úhradu  straty minulých rokov 428 429 Na úhradu straty bezprostredne predchádzajúceho obdobia 428 431 Na tvorbu fondov zo zisku 428 42. Na zvýšenie základného imania 428 419 Zvýšenie základného imania zapisovaného do OR 419 411 …

Read More »

Účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov

  Začiatočný stav 701 429 Konečný stav 429 702 Výsledok hospodárenia – strata 429 431 Použitie účtov vlastného imania na úhradu straty Použitie nerozdeleného zisku na úhradu straty 428 429 Použitie ostatných fondov na úhradu straty 427 429 Použitie zákonného rezervného fondu na úhradu straty 421 429 Použitie nedeliteľného fondu na úhradu straty 422 429 Použitie štatutárnych fondov na úhradu …

Read More »

Účet 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

  Začiatočný stav zisk 701 431 Začiatočný stav strata 431 701 Rozdelenie zisku  ( výsledku hospodárenia ) Tvorba / doplnenie  rezervného fondu 431 421 Tvorba nedeliteľného fondu 431 422 Tvorba štatutárneho fondov 431 423 Tvorba ostatných fondov 431 427 Podiely na zisku 431 364 Podiely na zisku pre zamestnancov 431 331 Podiely na zisku pre členov štatutárnych orgánov 431 379 …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť