04

Účet 416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

    Začiatočný stav 701 416 Konečný stav 416 702 Rozdiel medzi reálnou a účtovnou hodnotou majetku a záväzkov podľa § 26 ods. 1 písm. d) opatrenia pri účtovnej jednotke zanikajúcej bez likvidácie ku dňu predchádzajúcemu rozhodujúcemu dňu Reálna hodnota majetku je vyššia ako účtovná hodnota 02,03.. 416 Reálna hodnota majetku je nižšia  ako účtovná hodnota 416 02,03 Reálna hodnota dlhodobých záväzkov …

Read More »

Účet 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

  Začiatočný stav 701 414 Konečný stav 414 702 Zvýšenie reálnej hodnoty , kurzový zisk podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 061 414 podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom 062 414 realizovateľné cenné papiere a podiely 063 414 Zníženie reálnej hodnoty , kurzová strata podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 414 …

Read More »

Účet 473 – Vydané dlhopisy

    Začiatočný stav 701 473 Konečný stav 473 702 Vydané dlhopisy 375 473 Úhrada splatných dlhopisov ( kúpna cena ) 221 375 Úrok z dlhopisov v bežnom období 562 375 Úrok budúcich období 381 375 ˇUhrada úroku 375 221 Zrážka dane 342 221 Výmena dlhopisov za akcie 473 353 Zníženie záväzku z vydaných dlhopisov ( zničenie  nepredaných vlastných dlhopisov …

Read More »

Účet 461 – Bankové úvery

  Začiatočný stav 701 461 Konečný stav 461 702 Poskytnutie bankového úveru ma účet 261 461 Príjem prostriedkov na bankový účet 221 261 Úhrada dodávateľskej faktúry z úveru 321 461 Splátka úveru z bankového účtu 261 221 Zníženie výšky  úveru 461 261 Úroky z úveru zvýšenie úveru 562 461 Úroky zvyšujúce obstarávaciu cenu majetku ( do uvedenia majetku do užívania ) 042 461 …

Read More »

Účet 471 – Dlhodobé záväzky v rámci podielovej účasti

  Začiatočný stav 701 471 Konečný stav 471 702 Poskytnutie pôžičky od jednotky s podstatným vplyvom 221 471 Úroky z pôžičky od jednotky  s podstatným vplyvom  splatne pri splatnosti pôžičky 562 471 Úroky z pôžičky od jednotky  s podstatným vplyvom  splatne platením priebežne 562 221,361 Splátky pôžičky 471 221 Poskytnutie pôžičky v podielovej účasti preplatením nákladov 321 471 Úhrada nákladov tretím subjektom v rámci podielovej účastu 471 …

Read More »

Účet 411 – Základné imanie

  Začiatočný stav 701 411 Konečný stav 411 702 Vklad spoločníkov do spoločnosti 353 411 Pohľadávka  spoločníkov pri zrušení spoločnosti likvidáciou 411 365 Zvýšenie základného imania zápisom do OR 419 411 Zníženie základného imania zápisom do OR 411 419 Zvýšenie základného imania zo zdrojov spoločnosti ostatné kapitálové fondy 413 411 Zvýšenie základného imania zo zdrojov spoločnosti štatutárne fondy 423 411 …

Read More »

Účet 412 – Emisné ážio

  Začiatočný stav 701 412 Konečný stav 412 702 Tvorba emisného ážia pri vzniku spoločnosti 353 412 Použitie emisného ážia na úhradu straty z minulých rokov 412 429 Použitie emisného ážia na úhradu straty pri zisťovaní výsledku hospodárenia 412 431    

Read More »

Účet 413 – Ostatné kapitálové fondy

  Začiatočný stav 701 413 Konečný stav 413 702 Vznik pohľadávky voči spoločníkom pri vklade, ktoré nezvyšuje základné imanie 355 413 Vrátenie vkladu nezvyšujúceho základné imanie spoločníkovi 413 365 Použitie štatutárneho fondu na zvýšenie ostatných kapitlových fondov 423 413 Použitie nerozdeleného zisku z minulých rokov na zvýšenie ostatných kapitálových fondov 428 413   Príklad Vznik pohľadávky voči spoločníkovi pri vklade nezvyšujúcom …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť