03

Účet 343 – Daň z pridanej hodnoty

    Začiatočný stav aktívna 343 701 Konečný stav aktívna 702 343 Začiatočný stav pasívna 701 343 Konečný stav pasívna 343 702 DPH pri nákupe 343 211,221 DPH pri predaji 211,221 343 DPH pri platbe kartou 343 261 DPH na FA 311 343 Zníženie DPH povinností pri reklamácii Reklamácia po úhrade – vystavený dobropis dph na odpočítanie 315 343 Reklamácia …

Read More »

Účet 366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti

    Začiatočný stav 701 366 Konečný stav 366 702 Mzda vyplatená spoločníkom z účtu 366 221 Mzda vyplatená spoločníkom z pokladne 366 211 Sociálne  a zdravotné poistenie spoločníci 366 336 Zníženie sociálneho poistenia pri vrátení mzdy 336 366 Zrážky dane 366 342 Daňový bonus , preplatok na dane 342 366 Vyplatené podiely na zisku 431 366 Zrážky zo mzdy …

Read More »

Účet 375 pohľadávky z vydaných dlhopisov

    Začiatočný stav 375 701 Konečný stav 702 375 Emisia krátkodobých dlhopisov 375 241 Stiahnutie krátkodobých dlhopisov 255 375 Emisia dlhodobých dlhopisov 375 473     Príklad   Emisia krátkodobých dlhopisov   Emisia krátkodobých dlhopisov 375 241 Úroky bežného obdobia 562 241 Úroky nasledujúceho obdobia ( časovo rozlíšené ) 381 241     Emisia dlhodobých dlhopisov   Emisia dlhodobých …

Read More »

Účet 324 – prijaté preddavky

    Začiatočný stav 701 324 Konečný stav 324 702 Prijatý   preddavok 221 324 Dph z preddavku 324 343 Zúčtovanie preddavku 324 311 DPH z doľšlej faktúry ( odpočet) 343 311     Príklad   Poskytnutý preddavok pred splnením dodávky 221 324 Vystavená FA na dodávku 311 604 DPH z preddavku 311 343 Vyúčtovanei FA a poskytnutého preddavku 324 311 Vyúčtovanie doplatok …

Read More »

Účet 321 Dodávatelia

    Začiatočný stav 701 321 Konečný stav 321 702 Účtovanie materiálu a tovaru spôsob A DF o dodávateľa tovar vyfakturovaný ešte nie je v sklade 119 321 DF o dodávateľa za tovar ( účet obstarania 111 sa používa  ) 111 321 DF od dodávateľa za materiál ( Spôsob A)  bez použitia účtu 111 112 321 Náklady súvisiace s obstaraním 112 321 DF  od dodávateľa …

Read More »

Účet 312 Zmenky na inkaso

    Začiatočný stav 312 701 Konečný stav 702 312 Splnenie záväzku zmenkou 321 312 Inkaso zmenky 211 312 Eskont zmenky bankou 313 312 Vrátenie zmenky bankou – dlžník nesplatil zmenku 312 313 Úbytok zmenky pri indosácii 546 312 Zmenkový úrok bežné obdobie 312 662 Zmenkový úrok budúce obdobie 312 384   Príklady Eskontný úver   Vystavená FA za dodávku …

Read More »

Účet 384 – Výnosy budúcich období

  Začiatočný stav 701 384 Konečný stav 384 702 Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný bezodplatne  / inventarizačný rozdiel – prebytok 041 384 Dlhodobý hmotný majetok obstaraný bezodplatne / inventarizačný rozdiel – prebytok 042 384 Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 346 384 Vrátenie dotácie zo štátneho rozpočtu v sume nezaúčtovaných výnosov budúcich období 384 346 Poskytnutie ostatných dotácii 347 384 Vrátenie ostatných dotácii …

Read More »

Účet 331 – Zamestnanci

    Začiatočný stav 701 331 Konečný stav 331 702 Mzda vyplatená zamestnancom z účtu 331 221 Mzda vyplatená zamestnancom z pokladne 331 211 Sociálne  a zdravotné poistenie zamestnanci 331 336 Zníženie sociálneho poistenia pri vrátení mzdy 336 331 Zrážky dane 331 342 Daňový bonus , preplatok na dane 342 331 Zrážky zo mzdy v prospech zamestnávateľa 331 335 Ostatné …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť