01

Účet 072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj

    ID Začiatočný stav 701 072 Konečný stav 072 702 Opravná položka k aktivovaným nákladom na vývoj z dôvodu vyradenia majetku 091 072 Splatenie nepeňažného vkladu do výšky obstarávacej ceny 367 072 Vyradenie majetku aktivované náklady na vývoj z dôvodu preradenia do osobného užívania 491 072 z dôvodu predaja 541 072 z dôvodu darovania 543 072 z dôvodu mánk …

Read More »

Účet 073 – Oprávky k softvéru

    ID Začiatočný stav 701 073 Konečný stav 073 702 Opravná položka k softwaru z dôvodu vyradenia majetku 091 073 Splatenie nepeňažného vkladu do výšky obstarávacej ceny 367 073 Vyradenie majetku software  z dôvodu preradenia do osobného užívania 491 073 z dôvodu predaja 541 073 z dôvodu darovania 543 073 z dôvodu mánk a škôd 549 073 z dôvodu …

Read More »

Účet 074 – Oprávky k oceniteľným právam

  ID Začiatočný stav 701 074 Konečný stav 074 702 Opravná položka k oceniteľným právam z dôvodu vyradenia majetku 091 074 Splatenie nepeňažného vkladu do výšky obstarávacej ceny 367 074 Vyradenie majetku oceniteľné práva  z dôvodu preradenia do osobného užívania 491 074 z dôvodu predaja 541 074 z dôvodu darovania 543 074 z dôvodu mánk a škôd 549 074 z …

Read More »

Účet 075 – Oprávky ku goodwillu

ID Začiatočný stav ( kladný gooddwill ) 701 075 Konečný stav ( kladný gooddwill ) 075 702 Začiatočný stav ( záporný goodwill ) 075 701 Konečný stav ( záporný goodwill ) 702 075 Vyradenie kladného goodwillu z majetku 075 015 Vyradenie záporného goodwilu z majetku 015 075 Odpisy kladného goodwillu 551 075 Odpisy záporného goodwillu 075 551   Vznik goodwillu …

Read More »

Účet 079 – Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku

ID Začiatočný stav 701 079 Konečný stav 079 702 Opravná položka k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku z dôvodu vyradenia majetku 091 079 Splatenie nepeňažného vkladu do výšky obstarávacej ceny 367 079 Vyradenie majetku ostatný dlhodobý nehmotný majetok z dôvodu preradenia do osobného užívania 491 079 z dôvodu predaja 541 079 z dôvodu darovania 543 079 z dôvodu mánk a škôd …

Read More »

Účet 081 – Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku

ID Začiatočný stav 701 081 Konečný stav 081 702 Opravná položka k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku z dôvodu vyradenia majetku 092 081 Splatenie nepeňažného vkladu do výšky obstarávacej ceny 367 081 Vyradenie majetku ostatný dlhodobý nehmotný majetok z dôvodu aaa Vyradenia delimitáciou 411 081 Vydanie dedičovi ako vyrovnací podiel v nepeňažnej podobe 379 081 preradenia do osobného užívania 491 081 …

Read More »

Účet 081 – Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku

  Účet 081 – Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku ID Začiatočný stav 701 081 Konečný stav 081 702 Opravná položka k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku z dôvodu vyradenia majetku 092 081 Splatenie nepeňažného vkladu do výšky obstarávacej ceny 367 081 Vyradenie majetku ostatný dlhodobý nehmotný majetok z dôvodu aaa Vyradenia delimitáciou 411 081 Vydanie dedičovi ako vyrovnací podiel v …

Read More »

Účet 082 – Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí

ID Začiatočný stav 701 082 Konečný stav 082 702 Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku z dôvodu vyradenia majetku 092 082 Splatenie nepeňažného vkladu do výšky obstarávacej ceny 367 082 Vyradenie majetku samostatné hnuteľné vecí  a súboru hnuteľných vecí z dôvodu vyradenia majetku Vyradenia delimitáciou 411 082 Vydanie dedičovi ako vyrovnací podiel v nepeňažnej podobe 379 082 preradenia do osobného …

Read More »

Účet 085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov

  ID Začiatočný stav 701 085 Konečný stav 085 702 Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku z dôvodu vyradenia majetku 092 085 Splatenie nepeňažného vkladu do výšky obstarávacej ceny 367 085 Vyradenie majetku pestovateľské  celky trvalých porastov z dôvodu vyradenia majetku Vyradenia delimitáciou 411 085 Vydanie dedičovi ako vyrovnací podiel v nepeňažnej podobe 379 085 preradenia do osobného užívania 491 …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť