00

Účet 015 – Goodwill

      Začiatočný stav kladný goodwill 015 701 Konečný stav kladný goodwill 702 015 Začiatočný stav záporný goodwill 701 015 Konečný stav  záporný goodwill ´´ 015 702 Vyradenie záporného goodwillu z majetku 015 075 Vyradenie kladného goodwillu z majetku 075 015 Vznik kladného goodwillu pri rozdiele medz kúpnou cenou a reálnou cenou 015 395 Vznik záporného goodwilu pri rozdiele mezi kúpnou cenou …

Read More »

Účet 019 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

    Začiatočný stav účtu 019 019 701 Konečný stav účtu 019 702 019   Nadobudnutie ostatného nehmotného dlhodobého majetku Kúpou Obstarávacia cena 041 321 DPH 343 – Úhrada 321 221   Vkladom Vklad zvyšujúci základné imanie 019 353 Vklad nezvyšujúci základné imanie 019 355   Bezodplatne Majetok zistený inventarizáciou 019 384 Preradený z osobného užívania do podnikania 019 491   …

Read More »

Účet 053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

  ID Začiatočný stav 053 701 Konečný stav 702 053 Poskytnutý preddavok na dlhodobý finančný majetok z pokladnice 053 211 Poskytnutý preddavok na dlhodobý finančný majetok z bankového účtu 053 221 Poskytnutý preddavok na dlhodobý finančný majetok z krátkodobého úveru 053 231 Poskytnutý preddavok na dlhodobý finančný majetok z dlhodobého úveru 053 461 Zúčtovanie preddavku s faktúrou dodávateľa 321 053 …

Read More »

Účet 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

  ID Začiatočný stav 052 701 Konečný stav 702 052 Poskytnutý preddavok na dlhodobý hmotný majetok z pokladnice 052 211 Poskytnutý preddavok na dlhodobý hmotný majetok z bankového účtu 052 221 Poskytnutý preddavok na dlhodobý hmotný majetok z krátkodobého úveru 052 231 Poskytnutý preddavok na dlhodobý hmotný majetok z dlhodobého úveru 052 461 Zúčtovanie preddavku s faktúrou dodávateľa 321 052 …

Read More »

Účet 021 Stavby

  ID Začiatočný stav 021 701 Konečný stav 702 021 Preradenie majetku z osobného užívania 021 491 Nadobudnutie majetku vkladom do základného imania 021 353 Vklad nezvyšujúci základné imanie 021 355 Uvedenie majetku do užívania ( napr. kúpou ) 021 041 Inventarizačný rozdiel  novo zachytený majetok 021 384 Vyradenie majetku z užívania 081 021   Obstaranie majetku kúpou DF Faktúra za …

Read More »

022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

    ID Začiatočný stav 022 701 Konečný stav 702 022 Preradenie majetku z osobného užívania 022 491 Nadobudnutie majetku vkladom do základného imania 022 353 Vklad nezvyšujúci základné imanie 022 355 Uvedenie majetku do užívania ( napr. kúpou ) 022 041 Inventarizačný rozdiel  novo zachytený majetok 022 384 Vyradenie majetku z užívania 082 022 a   Obstaranie majetku kúpou DF …

Read More »

025 Pestovateľské celky trvalých porastov

        025 Pestovateľské celky trvalých porastov     ID Začiatočný stav 025 701 Konečný stav 702 025 Preradenie majetku z osobného užívania 025 491 Nadobudnutie majetku vkladom do základného imania 025 353 Vklad nezvyšujúci základné imanie 025 355 Uvedenie majetku do užívania ( napr. kúpou ) 025 041 Inventarizačný rozdiel  novo zachytený majetok 025 384 Vyradenie majetku …

Read More »

Účet 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá

            ID Začiatočný stav 026 701 Konečný stav 702 026 Preradenie majetku z osobného užívania 026 491 Nadobudnutie majetku vkladom do základného imania 026 353 Vklad nezvyšujúci základné imanie 026 355 Uvedenie majetku do užívania ( napr. kúpou ) 026 041 Inventarizačný rozdiel  novo zachytený majetok 026 384 Vyradenie majetku z užívania 086 026   Obstaranie …

Read More »

Účet 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok

      ID Začiatočný stav 029 701 Konečný stav 702 029 Preradenie majetku z osobného užívania 029 491 Nadobudnutie majetku vkladom do základného imania 029 353 Vklad nezvyšujúci základné imanie 029 355 Uvedenie majetku do užívania ( napr. kúpou ) 029 041 Inventarizačný rozdiel  novo zachytený majetok 029 384 Vyradenie majetku z užívania 089 029   Obstaranie majetku kúpou DF …

Read More »

Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

    ID Začiatočný stav 042 701 Konečný stav 702 042 Uvedenie stavieb do užívania 021 042 Zaradenie Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí   022 042 Zaradenie Pestovateľských  celkov trvalých porastov 025 042 Zaradenie Základného  stáda a ťažných zvierat do užívania 026 042  Zaradenie ostatného dlhodobého hmotného majetku  do užívania 029 042  Zaradenie pozemkov   do užívania 031 042 …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť