Home » Články (page 5)

Články

Účet 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

    ID Začiatočný stav 061 701 Konečný stav 702 061 Zúčtovanie opravnej položky k Podielovým cenným papierom a podielom v dcérskej účtovnej jednotke   096 061 Zaradenie Podielových cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke do dlhodobého finančného majetku   061 043 Oceňovací rozdiel – kladný k Podielovým cenným papierom a podielom v dcérskej účtovnej jednotke 061 414 …

Read More »

Účet 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

ID Začiatočný stav 062 701 Konečný stav 702 062 Zúčtovanie opravnej položky k Podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou   096 062 Zaradenie   Podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou do dlhodobého finančného majetku   062 043 Oceňovací rozdiel – kladný k Podielovým  cenným papierom a podielov v spoločnosti …

Read More »

Účet 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely

ID Začiatočný stav 063 701 Konečný stav 702 063 Zúčtovanie opravnej položky k Realizovateľným cenným papierom  a podielov   096 063 Zaradenie   Realizovateľných cenných papierov a podielov do dlhodobého finančného majetku   063 043 Oceňovací rozdiel – kladný k Realizovateľným cenným papierom a podielom 063 414 Oceňovací rozdiel – pasívny  k Realizovateľným cenným papierom a podielom 414 063 Úbytok  k …

Read More »

Účet 065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

    ID Začiatočný stav 065 701 Konečný stav 702 065 Zúčtovanie opravnej položky k Dlhové cenné papiere držané do splatnosti   096 065 Zaradenie  Dlhové cenné papiere držané do splatnosti do dlhodobého finančného majetku   065 043 Inkaso na základe dlhového cenného papeiera 221 065 Úbytok  k Realizovateľným cenným papierom a podielom 561 065 Výnos z dlhového cenného papiera …

Read More »

Účet 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok

  ID Začiatočný stav 069 701 Konečný stav 702 069 Zúčtovanie opravnej položky k ostatnéímu dlhodobému finančnému majetku ( napríklad investičné zlato )   096 069 Zaradenie do majetku 069 043 Úbytok ostatného dlhodobého majetku 561 069 Tvorba nedeliteľného fondu pri vzniku člena v družstve 069 367 Splatenie vkladu zodpovedajúcemu nedeliteľnému fondu 221 367   Obstaranie Ostatný dlhodobý finančný majetok …

Read More »

Účet 072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj

    ID Začiatočný stav 701 072 Konečný stav 072 702 Opravná položka k aktivovaným nákladom na vývoj z dôvodu vyradenia majetku 091 072 Splatenie nepeňažného vkladu do výšky obstarávacej ceny 367 072 Vyradenie majetku aktivované náklady na vývoj z dôvodu preradenia do osobného užívania 491 072 z dôvodu predaja 541 072 z dôvodu darovania 543 072 z dôvodu mánk …

Read More »

Účet 073 – Oprávky k softvéru

    ID Začiatočný stav 701 073 Konečný stav 073 702 Opravná položka k softwaru z dôvodu vyradenia majetku 091 073 Splatenie nepeňažného vkladu do výšky obstarávacej ceny 367 073 Vyradenie majetku software  z dôvodu preradenia do osobného užívania 491 073 z dôvodu predaja 541 073 z dôvodu darovania 543 073 z dôvodu mánk a škôd 549 073 z dôvodu …

Read More »

Účet 074 – Oprávky k oceniteľným právam

  ID Začiatočný stav 701 074 Konečný stav 074 702 Opravná položka k oceniteľným právam z dôvodu vyradenia majetku 091 074 Splatenie nepeňažného vkladu do výšky obstarávacej ceny 367 074 Vyradenie majetku oceniteľné práva  z dôvodu preradenia do osobného užívania 491 074 z dôvodu predaja 541 074 z dôvodu darovania 543 074 z dôvodu mánk a škôd 549 074 z …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť