Home » Články (page 40)

Články

Spôsob určenia vymeriavacieho základu platiteľa poistného

zdravotné poistenie

Východiská právnej úpravy V predchádzajúcich častiach o ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia sme si povedali niečo o technickej stránke ročného zúčtovania a v tejto časti sa budeme venovať jadru ročného zúčtovania – spôsobu určenia vymeriavacieho základu platiteľa poistného. Kľúčovými prvkami dôležitými na pochopenie súvislostí je pojem zárobková činnosť, ktorá bola do zákona o zdravotnom poistení zakomponovaná novelou 499/2010 Z.z., ktorá zásadným spôsobom redefinovala okruh príjmov z ktorých sa …

Read More »

Dohoda o zmene pracovnej zmluvy – komentár

zmena_pracovnej_zmluvy

Forma Dohodu o zmene pracovnej zmluvy je zamesznávateľ povinný vyhotoviť v písomnej forme. Náležitosti Náležitosti vyplývajú nepriamo z náležiztostí vyžadovaných pri pracovnej zmluve. Predovšetkým ide o Označenie zmluvných strán Označenie ustanovení, ktoré sa menia. Z povahy veci je zrejmé, že dohoda o zmene pracovnej zmluvy nemusí obsahovať všetky jej náležitosti, pretože ide o čiastkovú zmenu Zmena sa môže týkať napríklad …

Read More »

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia lehoty, príslušnosť.

rocne_zuctovanie_zdravotneho poistenia

  Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykonáva zdravotná aktuálna zdravotná poisťovňa poistenca a to i za predpokladu, že nebola jeho zdravotnou poisťovňou v minulom roku. Ako je to možné keď poistenec mal v minulom kalendárnom roku inú zdravotnú poisťovňu ? Jednoducho. Správcom centrálneho registra poistencom už nie Všeobecná zdravotná poisťovňa ako to bolo do 31.12.2004, ale Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Okrem toho drvivá …

Read More »

Metódy zamedzenia dvojitého zdanenia

Daňové zákony poznajú dva druhy osôb Daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou – alebo rezidenta to je osoba, ktorá je na území štátu zdaňovaná s celosvetových príjmov. Daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou – alebo nerezidenta – to je daňovník, ktorý je zdaňovaný iba z príjmov plynúcich zo zdrojov v na území konkrétneho štátu. Základným kritériom pre to, aby bol daňový subjekt považovaný za rezidenta je u fyzickej …

Read More »

Dohoda o pracovnej činnosti

zdravorne poistenie

Komentár Forma zmluvy Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára písomne pod sankciou neplatnosti Náležitosti zmluvy označenie zmluvných strán dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Dohoda o pracovnej činnosti sa môže uzatvoriť len na dobu určitú najviac na 12 kalendárnych mesiacov. Nepovinné náležitosti Dohoda o stravnom Dohoda o cestovných náhradách Iné Dohoda sa musí …

Read More »

Potvrdenie o vyporiadní bezpodielového spoluvlastníctva manželov § 149 OZ

Forma Dohoda o vysporiadaní hnuteľných vecí v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov nemusí mať písomnú formu ak sa netýka nehnuteľností. Každý z manželov má od toho druhého nárok na vystavenie potvrdenia ako sa vysporiadali. V tomto prípade je potvrdenie podpísané oboma manželmi naraz, čo zákon umožňuje. Náležitosti potvrdenia   Označenie bývalých manželov Označenie majetku – hnuteľných vecí Rozsah vysporiadania Dátum   Ak do troch rokov od …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť