Home » Články (page 3)

Články

Účet 324 – prijaté preddavky

    Začiatočný stav 701 324 Konečný stav 324 702 Prijatý   preddavok 221 324 Dph z preddavku 324 343 Zúčtovanie preddavku 324 311 DPH z doľšlej faktúry ( odpočet) 343 311     Príklad   Poskytnutý preddavok pred splnením dodávky 221 324 Vystavená FA na dodávku 311 604 DPH z preddavku 311 343 Vyúčtovanei FA a poskytnutého preddavku 324 311 Vyúčtovanie doplatok …

Read More »

Účet 321 Dodávatelia

    Začiatočný stav 701 321 Konečný stav 321 702 Účtovanie materiálu a tovaru spôsob A DF o dodávateľa tovar vyfakturovaný ešte nie je v sklade 119 321 DF o dodávateľa za tovar ( účet obstarania 111 sa používa  ) 111 321 DF od dodávateľa za materiál ( Spôsob A)  bez použitia účtu 111 112 321 Náklady súvisiace s obstaraním 112 321 DF  od dodávateľa …

Read More »

Účet 312 Zmenky na inkaso

    Začiatočný stav 312 701 Konečný stav 702 312 Splnenie záväzku zmenkou 321 312 Inkaso zmenky 211 312 Eskont zmenky bankou 313 312 Vrátenie zmenky bankou – dlžník nesplatil zmenku 312 313 Úbytok zmenky pri indosácii 546 312 Zmenkový úrok bežné obdobie 312 662 Zmenkový úrok budúce obdobie 312 384   Príklady Eskontný úver   Vystavená FA za dodávku …

Read More »

Účet 568 – Ostatné finančné náklady

Konečný stav na stave 710 568 Náklady na finančné služby – bankové poplatky 568 221 Náklady na získanie bankových záruk 568 379 Služby centrálneho depozitára CP 568 325 Podiel na strate spoločníka v.o.s. a komplementár k.s. 568 379 Úbytok cenných papierov vzatých z obehu ( napríklad pri zániku postavenia spoločníka , vyhlásenia CP za neplatné a podobne ) Podielové cenné …

Read More »

Účet 384 – Výnosy budúcich období

  Začiatočný stav 701 384 Konečný stav 384 702 Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný bezodplatne  / inventarizačný rozdiel – prebytok 041 384 Dlhodobý hmotný majetok obstaraný bezodplatne / inventarizačný rozdiel – prebytok 042 384 Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 346 384 Vrátenie dotácie zo štátneho rozpočtu v sume nezaúčtovaných výnosov budúcich období 384 346 Poskytnutie ostatných dotácii 347 384 Vrátenie ostatných dotácii …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.