Home » Články (page 3)

Články

Účet 312 Zmenky na inkaso

    Začiatočný stav 312 701 Konečný stav 702 312 Splnenie záväzku zmenkou 321 312 Inkaso zmenky 211 312 Eskont zmenky bankou 313 312 Vrátenie zmenky bankou – dlžník nesplatil zmenku 312 313 Úbytok zmenky pri indosácii 546 312 Zmenkový úrok bežné obdobie 312 662 Zmenkový úrok budúce obdobie 312 384   Príklady Eskontný úver   Vystavená FA za dodávku …

Read More »

Účet 568 – Ostatné finančné náklady

Konečný stav na stave 710 568 Náklady na finančné služby – bankové poplatky 568 221 Náklady na získanie bankových záruk 568 379 Služby centrálneho depozitára CP 568 325 Podiel na strate spoločníka v.o.s. a komplementár k.s. 568 379 Úbytok cenných papierov vzatých z obehu ( napríklad pri zániku postavenia spoločníka , vyhlásenia CP za neplatné a podobne ) Podielové cenné …

Read More »

Účet 384 – Výnosy budúcich období

  Začiatočný stav 701 384 Konečný stav 384 702 Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný bezodplatne  / inventarizačný rozdiel – prebytok 041 384 Dlhodobý hmotný majetok obstaraný bezodplatne / inventarizačný rozdiel – prebytok 042 384 Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 346 384 Vrátenie dotácie zo štátneho rozpočtu v sume nezaúčtovaných výnosov budúcich období 384 346 Poskytnutie ostatných dotácii 347 384 Vrátenie ostatných dotácii …

Read More »

Účet 053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

  ID Začiatočný stav 053 701 Konečný stav 702 053 Poskytnutý preddavok na dlhodobý finančný majetok z pokladnice 053 211 Poskytnutý preddavok na dlhodobý finančný majetok z bankového účtu 053 221 Poskytnutý preddavok na dlhodobý finančný majetok z krátkodobého úveru 053 231 Poskytnutý preddavok na dlhodobý finančný majetok z dlhodobého úveru 053 461 Zúčtovanie preddavku s faktúrou dodávateľa 321 053 …

Read More »

Účet 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

  ID Začiatočný stav 052 701 Konečný stav 702 052 Poskytnutý preddavok na dlhodobý hmotný majetok z pokladnice 052 211 Poskytnutý preddavok na dlhodobý hmotný majetok z bankového účtu 052 221 Poskytnutý preddavok na dlhodobý hmotný majetok z krátkodobého úveru 052 231 Poskytnutý preddavok na dlhodobý hmotný majetok z dlhodobého úveru 052 461 Zúčtovanie preddavku s faktúrou dodávateľa 321 052 …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť