Home » Články (page 21)

Články

Účet 562 – Úroky

Konečný stav na strane 710 562 Úroky z úverov Dlhodobých 562 461 Krátkoodobých 562 231 Eskontných 562 232 Úroky z pôžičiek 562 379 Zmenkový úrok 562 322 Úrok z pôžička z účtovných jednotiek v rámci podielovej účasti 562 362,471 Úrok od spoločníka s menej ako 20% podielom 562 365,479 Úroky z vkladov spoločníkov v.o.s. 562 365 Úrok pri finančnom prenájme …

Read More »

Účet 563 – Kurzové straty

Konečný stav na strane 710 563 Kurzová strata pri predaji ( úbytku cenných papierov ) Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 563 061 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťo 563 062  Realizovateľné cenné papiere a podiely 563 063 Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 563 065 Majetkové cenné papiere na obchodovanie …

Read More »

Účet 567 – Náklady na derivátové operácie

Konečný stav na stave MD 710 567 Účtovanie rozdielu zo zníženia reálnej hodnoty derivátu určeného na obchodovanie na verejnom trhu 567 373 Uplatnenie kúpnej opcie na predaj akcií 567 376 Prepadnutie kúpnej opcie na predaj akcií 567 376 Zníženie hodnoty kúpnej opcie 567 376 Zvýšenie reálnej hodnoty predajnej opcie 567 377    

Read More »

Účet 568 – Ostatné finančné náklady

  Konečný stav na stave 710 568 Náklady na finančné služby – bankové poplatky 568 221 Náklady na získanie bankových záruk 568 379 Služby centrálneho depozitára CP 568 325 Podiel na strate spoločníka v.o.s. a komplementár k.s. 568 379 Úbytok cenných papierov vzatých z obehu ( napríklad pri zániku postavenia spoločníka , vyhlásenia CP za neplatné a podobne ) Podielové …

Read More »

Účet 569 – Manká a škody na finančnom majetku

Konečný stav na strane 710 569 Škoda na peniazoch v pokladni 569 211 Škoda na ceninách 569 213 Škoda na dlhodobom finančnom majetku po skončení umorovacieho konania ( CP sa dajú umoriť, samotné poškodenie škodou nie je ) 569 06x Škoda na krátkodobom finančnom majetku po skončení umorovacieho konania ( CP sa dajú umoriť, samotné poškodenie škodou nie je ) …

Read More »

Účet 591 – Splatná daň z príjmov

Konečný stav na strane MD 710 591 Konečný stav na strane DAL 591 710 Splatná daň z príjmov podľa daňové priznania 591 341 Daňový preplatok 341 591 Faktúra 311 602 Daňz príjmov , kde je aplikovaná zrážka dane zo zaplatenej sumy 591 311 Úhrada faktúry v sume po zrazení dane 311 221 Úhrada zrazenej dane 591 221 Zrážková daň z …

Read More »

Účet 614 – Zmena stavu zvierat

Začiatočný stav na strane MD 710 614 Začiatočný stav na strane DAL 614 710 Zvýšenie stavu zvierat 124 614 Zníženie stavu zvierat 614 124 Tvorba opravnej položky k zvieratám 614 195 Zrušenie opravnej položky k zvieratám   ( strata opodstatnenosti 195 614 Škoda na zvieratách 549 614 Darovanie zvierat 543 614 Inventarizačný prebytok zvierat 124 614 Prirodzený úhyn 614 124

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť