Home » Články (page 20)

Články

Účet 543 – Dary

Konečný stav 710 543 Darovanie podľa druhu majetku Finančné prostriedky v hotovosti 543 211 Finančné prostriedky z BU 543 221 Darovanie dlhodobého nehmotného majetku Aktivovaných  náklady na vývoj 543 072 Software 543 073 Oceniteľných práv 543 074 Ostatného dlhodobého nehmotného majetku 543 079 Stavba 543 081 Samostatných hnuteľných vecí 543 082 Pestovateľských celkov trvalých porastov 543 083 Zvierat základného stáda …

Read More »

Účet 546 – Odpis pohľadávky

Konečný stav 710 546 Vyradenie ( odpis ) pohľadávky z majetku 546 311,315 Vyradenie ( odpis ) inej pohľadávky z majetku 546 378 Postúpenie pohľadávky 546 311   Príklad Postúpenie pohľadávky   Predaj pohľadávky ( postúpenie u postupcu ) 315 646 Odpis pohľadávky 546 321 Odplata za postúpenie pohľadávky 221 315   Účtovane u postupníka Nadobudnutie pohľadávky 315 325 Úhrada …

Read More »

Účet 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť

Konečný stav na strane MD 710 548 Náklady na členstvo / povinné i nepovinné / 548 379 Paušálne náklady spojené s uplatnením pohľadávky § 368 OBCHZ 548 379 Poistenie majetku určeného na prevádzkovú činnosť 548 379 Paušálne náhrady vyplácané zamestnancom ( ochranné pomôcky , pranie, žehlenie ) 548 379 Súdne trovy 548 379 Exekučné trovy 548 379 Náhrady zo zodpovednosti …

Read More »

Účet 549 – Manká a škody

Konečný stav na strane MD 710 549 Vyradenie majetku z dôvodu škody  nedokončeného dlhodobého hmotného majetku 549 042  nedokončeného dlhodobého nehmotného majetku 549 041  dlhodobého nehmotného majetku Aktivovaných  náklady na vývoj 549 072 Software 549 073 Oceniteľných práv 549 074 Ostatného dlhodobého nehmotného majetku 549 079 Predaj dlhodobého hmotného majetku Stavba 549 081 Samostatných hnuteľných vecí 549 082 Pestovateľských celkov …

Read More »

Účet 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Konečný stav na strane MD 710 551 Odpis dlhodobého nehmotného majetku Aktivovaných  náklady na vývoj 551 072 Software 551 073 Oceniteľných práv 551 074 Ostatného dlhodobého nehmotného majetku 551 079 Predaj dlhodobého hmotného majetku Stavba 551 081 Samostatných hnuteľných vecí 551 082 Pestovateľských celkov trvalých porastov 551 083 Zvierat základného stáda a ťažných zvierat 551 086 Ostatného dlhodobého hmotného majetku …

Read More »

Účet 561 – Predané cenné papiere a podiely

Konečný stav na strane 710 561 Predaj ( úbytok ) cenných papierov Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 561 061 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťo 561 062  Realizovateľné cenné papiere a podiely 561 063 Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 561 065 Majetkové cenné papiere na obchodovanie 561 251 Vlastné …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť