Home » Články (page 20)

Články

Účet 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť

Konečný stav na strane MD 710 548 Náklady na členstvo / povinné i nepovinné / 548 379 Paušálne náklady spojené s uplatnením pohľadávky § 368 OBCHZ 548 379 Poistenie majetku určeného na prevádzkovú činnosť 548 379 Paušálne náhrady vyplácané zamestnancom ( ochranné pomôcky , pranie, žehlenie ) 548 379 Súdne trovy 548 379 Exekučné trovy 548 379 Náhrady zo zodpovednosti …

Read More »

Účet 549 – Manká a škody

Konečný stav na strane MD 710 549 Vyradenie majetku z dôvodu škody  nedokončeného dlhodobého hmotného majetku 549 042  nedokončeného dlhodobého nehmotného majetku 549 041  dlhodobého nehmotného majetku Aktivovaných  náklady na vývoj 549 072 Software 549 073 Oceniteľných práv 549 074 Ostatného dlhodobého nehmotného majetku 549 079 Predaj dlhodobého hmotného majetku Stavba 549 081 Samostatných hnuteľných vecí 549 082 Pestovateľských celkov …

Read More »

Účet 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Konečný stav na strane MD 710 551 Odpis dlhodobého nehmotného majetku Aktivovaných  náklady na vývoj 551 072 Software 551 073 Oceniteľných práv 551 074 Ostatného dlhodobého nehmotného majetku 551 079 Predaj dlhodobého hmotného majetku Stavba 551 081 Samostatných hnuteľných vecí 551 082 Pestovateľských celkov trvalých porastov 551 083 Zvierat základného stáda a ťažných zvierat 551 086 Ostatného dlhodobého hmotného majetku …

Read More »

Účet 561 – Predané cenné papiere a podiely

Konečný stav na strane 710 561 Predaj ( úbytok ) cenných papierov Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 561 061 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťo 561 062  Realizovateľné cenné papiere a podiely 561 063 Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 561 065 Majetkové cenné papiere na obchodovanie 561 251 Vlastné …

Read More »

Účet 562 – Úroky

Konečný stav na strane 710 562 Úroky z úverov Dlhodobých 562 461 Krátkoodobých 562 231 Eskontných 562 232 Úroky z pôžičiek 562 379 Zmenkový úrok 562 322 Úrok z pôžička z účtovných jednotiek v rámci podielovej účasti 562 362,471 Úrok od spoločníka s menej ako 20% podielom 562 365,479 Úroky z vkladov spoločníkov v.o.s. 562 365 Úrok pri finančnom prenájme …

Read More »

Účet 563 – Kurzové straty

Konečný stav na strane 710 563 Kurzová strata pri predaji ( úbytku cenných papierov ) Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 563 061 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťo 563 062  Realizovateľné cenné papiere a podiely 563 063 Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 563 065 Majetkové cenné papiere na obchodovanie …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť