Home » Články (page 19)

Články

Účet 524 Zákonne sociálne poistenie

    Konečný zostatok pri uzatváraní účtovných kníh 710 524   Zákonné sociálne poistenie 524 336 Zákonné zdravotné poistenie 524 336 Záväzok zo sociálneho poistenia od iných účtovných jednotiek, ktoý súvisí s refundovanými mzdami 524 379 Pohľadávka zo zdravotného a sociálneho postenia vzťahujúca sa na iné účtovné jednotky 378 524 Zníženie sociálneho poistenia ( oprava výšky mzdy ) 336 524 Ročné zúčtovanie …

Read More »

Účet 527 Zákonne sociálne náklady

  Konečný zostatok pri uzatváraní účtovných kníh 710 527   Náklady na BOZP 527 112 Náklady na BOZP externý subjekt 527 321 Náklady na vzdelávanie zamestnancov 527 379 Príspevok na stravné lístky  v zákonnej výške ( cudzie stravovacie zariadenie ) 527 213 Príspevok na stravovane vo vlastnom stravovacom zariadení 527 622 Príspevok do sociálneho fondu 527 472 Odstupné zamestnancom 527 331 …

Read More »

Účet 528 Ostatné sociálne náklady

  Konečný zostatok pri uzatváraní účtovných kníh 710 528   Príspevok na stravovanie nad rámec zákon Vo vlastnom stravovacom zariadení 528 622 V cudzom stravovacom zariadení 528 213 Príspevky na liečebné pobyty a rekreácie 528 333 Naturálne plnenie zamestnancom 528 333 Naturálne plnenie členom družstva 528 365 Výplata vo vo výrobkopch 365 123 DPH 365 343 Daň za naturálneho plnenia 365 …

Read More »

Účet 538 – Ostatné dane a poplatky

Konečný zostatok pri uzatváraní účtovných kníh 710 538   Predpis dane z motorových vozidiel 538 345 Nárok na vrátenie dane 345 538 Kolky ( iž nie sú ) 538 213 Kolky ( už boli zrušené vydané zamestnancom  ) 538 335 Miestne dane a poplatky 538 345 Nárok na vrátenie  miestnej dane 345 538  

Read More »

Účet 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Konečný stav 710 541 Predaj nedokončeného dlhodobého hmotného majetku 541 042 Predaj nedokončeného dlhodobého nehmotného majetku 541 041 Predaj dlhodobého nehmotného majetku Aktivovaných  náklady na vývoj 541 072 Software 541 073 Oceniteľných práv 541 074 Ostatného dlhodobého nehmotného majetku 541 079 Predaj dlhodobého hmotného majetku Stavba 541 081 Samostatných hnuteľných vecí 541 082 Pestovateľských celkov trvalých porastov 541 083 Zvierat …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť