Home » Články (page 10)

Články

Účet 256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti

  Začiatočný stav 256 701 Konečný stav 702 256 Obstaranie dlhových cenných papierov so splatnosťou  do jedného roka držané do splatnosti do majetku 259 321 Zaradenie dlhových cenných papierov so splatnosťou  do jedného roka držané do splatnosti do majetku 256 259 Úhrada kúpnej ceny CP 321 221 Úbytok cenných papierov z majetku 561 256 Kurzová strata 563 256 Kurzový zisk …

Read More »

Účet 257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere

Začiatočný stav 257 701 Konečný stav 702 257 Obstaranie Ostatných  realizovateľných  cenných  papierov  do majetku 259 321 Zaradenie dlhových cenných papierov so splatnosťou  do jedného roka držané do splatnosti do majetku 257 259 Úhrada kúpnej ceny CP 321 221 Úbytok cenných papierov z majetku 561 257 Kurzová strata 563 257 Kurzový zisk 257 663 Zmena reálnej hodnoty cenného papiera Zvýšenie …

Read More »

Účet 259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku

  Začiatočný stav 259 701 Konečný stav 702 259 Obstaranie CP 259 325 Náklady súvisiace s obstaraním 259 325 Zaradenie Majetkových  cenných  papierov na obchodovanie 251 259 Zaradenie dlhových cenných papierov na obchodovanie do majetku 253 259 Zaradenie dlhových cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti 256 259 Zaradenie Ostatných realizovateľných cenné papierov držaných do splatnosti   …

Read More »

Účet 261 – Peniaze na ceste

Začiatočný stav aktívny 2 261 701 Konečný stav aktívny 702 261  Začiatočný stav pasívny 701 261 Konečný stav pasívny 261 702 Prevod finančných prostriedkov na účet 221 261 Prevod finančných prostriedkov z účtu 261 221 Prevod prostriedkov do pokladne 211 261 Prevod prostriedkov z účtu 261 211 Poskytnutý krátkodobý úver 261 231 Zníženie krátkodobého úveru 231 261   Dotácie účtu …

Read More »

Účet 331 – Zamestnanci

    Začiatočný stav 701 331 Konečný stav 331 702 Mzda vyplatená zamestnancom z účtu 331 221 Mzda vyplatená zamestnancom z pokladne 331 211 Sociálne  a zdravotné poistenie zamestnanci 331 336 Zníženie sociálneho poistenia pri vrátení mzdy 336 331 Zrážky dane 331 342 Daňový bonus , preplatok na dane 342 331 Zrážky zo mzdy v prospech zamestnávateľa 331 335 Ostatné …

Read More »

Účet 326 – Nevyfakturované dodávky

  Začiatočný stav 701 326 Konečný stav 326 702 Nevyfakturovaná dodávka materiálu 112 326 Preúčtovanie na účet FA 326 321 Pri účtovaní spôsobom B Obstaranie materiálu 501 326 Došlá faktúra 326 321 DPH – odpočet 343 321 Úhrada FA 321 221     Obstaranie materiálu s použitím účtu obstarania a nevyfakturovaných dodávok     Materiál bol dodaný, ale faktúru nemáme …

Read More »

Účet 322 – Zmenky na úhradu

      Začiatočný stav 701 322 Konečný stav 322 702 Úhrada záväzku prostredníctvom zmenky 321 322 Zmenkový úrok Bežné účtovné obdobie 562 221 Budúce účtoné obdobie 381 221 Ručenie indosovanej zmenky 75. Eviduje sa na podsúvahových účtoch a v poznámkach k UZ Inkaso zmenky 322 221     Príklad úhrada záväzku zmenkou   Úhrada záväzku z obchodného styku zmenkou …

Read More »

Účet 315 – Ostatné pohľadávky

  Začiatočný stav 315 701 Konečný stav 702 315 Inkaso pohľadávky Na účet 221 315 Do pokladne 211 315 Zmenkou 312 315 Zúčtovanie pohľadávky s poskytnutým preddavkom   preddavkom od odberateľa 324 315 Poskytnutým dlhodobým  preddavkom   od odberateľa 475 315 započítanie pohľadávky a záväzku 315 321 Výnos za predaj tovaru 315 601 Výnos za predaj služieb 315 602 Zľava pred zaplatením …

Read More »

 Účet 311 – Odberatelia

  Začiatočný stav 311 701 Konečný stav 702 311 Inkaso pohľadávky Na účet 221 311 Do pokladne 211 311 Zmenkou 312 311 Zúčtovanie pohľadávky s poskytnutým preddavkom   preddavkom od odberateľa 324 311 Poskytnutým dlhodobým  preddavkom   od odberateľa 475 311 započítanie pohľadávky a záväzku 311 321 Výnos za predaj tovaru 311 601 Výnos za predaj služieb 311 602 Zľava pred zaplatením …

Read More »

Účet 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

  Začiatočný stav 2 701 291 Konečný stav 292 702 Tvorba opravnej položky k Dlhové cenné papiere na obchodovanie 565 291 Dlhové cenné papiere so splatnos?ou do jedného roka držané do splatnosti 565 291 Ostatné realizovateľné cenné papiere 565 291 Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia z majetku Dlhové cenné papiere na obchodovanie 291 253 Dlhové cenné papiere so splatnosľou …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť