Home » Články (page 10)

Články

Účet 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy

Začiatočný stav 701 241 Konečný stav 241 701 Emisia krátkodobých dlhopisov 375 241 Úroky z krátkodobých dlhopisov 562 241 Časovo rozlíšené úroky 381 241 Výmena dlhopisov za akcie § 207 OBCHZ. 241 353 Uhrada dlhopisov v lehote splatnosti 241 Zrážková daň 342 Istina po zrazení dane 221 Zníženie záväzku z vydaných dlhopisov v sume vlastných zničených dlhopisov 241 255 S …

Read More »

Účet 251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie

  Začiatočný stav 701 251 Konečný stav 251 701 Obstaranie majetkových cenných papierov na obchodovanie 259 321 Náklady súvisiace s obstaraním 259 321 Zaradenie majetkových cenných papierov na obchodovanie do majetku v obstarávacej cene 251 259 Zmena reálnej hodnoty cenného papiera Zvýšenie reálnej hodnoty CP 251 664 Zníženie reálnej hodnoty CP 564 251 Kurzový zisk 251 663 Kurzová strata 563 …

Read More »

Účet 252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

Začiatočný stav 701 252 Konečný stav 252 701 Obstaranie Vlastných  akcií a vlastných  obchodných  podielov § 215b OBCHZ 252 361,365 Úhrada záväzku akcionárom 361,365 221,211 Vytvorenie osobitného rezervného fondu § 161b OBCHZ 428 417,421 Nadobudnutie Vlastných  akcií a vlastných  obchodných  podielov na základe kúpy podniku 252 372 Nadobudnutie vlastných akcií v dražbe 252 311 Nadobudnutie vlastných akcíí a podielov bezodplatne …

Read More »

Účet 253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie

Začiatočný stav 701 253 Konečný stav 253 701 Obstaranie  Dlhových  cenných papiere na obchodovanie 259 321 Náklady súvisiace s obstaraním 259 321 Zaradenie majetkových cenných papierov na obchodovanie do majetku v obstarávacej cene 253 259 Zmena reálnej hodnoty cenného papiera Zvýšenie reálnej hodnoty CP 253 666 Zníženie reálnej hodnoty CP 566 253 Kurzový zisk 253 663 Kurzová strata 563 253 …

Read More »

Účet 255 – Vlastné dlhopisy

  Začiatočný stav 701 255 Konečný stav 255 701 Stiahnutie vlastných dlhopisov 255 375 Náklady súvisiace s obstaraním 255 377 Prevod prostriedkov 375 221 Zmena reálnej hodnoty cenného papiera Zníženie úroku bežného účtovného obdobia 255 562 Zníženie úroku budúcich období 255 381 Zničenie krátkodobých dlhopisov 241 255 Zničenie dlhodobých dlhopisov 473 255  

Read More »

Účet 256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti

  Začiatočný stav 256 701 Konečný stav 702 256 Obstaranie dlhových cenných papierov so splatnosťou  do jedného roka držané do splatnosti do majetku 259 321 Zaradenie dlhových cenných papierov so splatnosťou  do jedného roka držané do splatnosti do majetku 256 259 Úhrada kúpnej ceny CP 321 221 Úbytok cenných papierov z majetku 561 256 Kurzová strata 563 256 Kurzový zisk …

Read More »

Účet 257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere

Začiatočný stav 257 701 Konečný stav 702 257 Obstaranie Ostatných  realizovateľných  cenných  papierov  do majetku 259 321 Zaradenie dlhových cenných papierov so splatnosťou  do jedného roka držané do splatnosti do majetku 257 259 Úhrada kúpnej ceny CP 321 221 Úbytok cenných papierov z majetku 561 257 Kurzová strata 563 257 Kurzový zisk 257 663 Zmena reálnej hodnoty cenného papiera Zvýšenie …

Read More »

Účet 259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku

  Začiatočný stav 259 701 Konečný stav 702 259 Obstaranie CP 259 325 Náklady súvisiace s obstaraním 259 325 Zaradenie Majetkových  cenných  papierov na obchodovanie 251 259 Zaradenie dlhových cenných papierov na obchodovanie do majetku 253 259 Zaradenie dlhových cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti 256 259 Zaradenie Ostatných realizovateľných cenné papierov držaných do splatnosti   …

Read More »

Účet 261 – Peniaze na ceste

Začiatočný stav aktívny 2 261 701 Konečný stav aktívny 702 261  Začiatočný stav pasívny 701 261 Konečný stav pasívny 261 702 Prevod finančných prostriedkov na účet 221 261 Prevod finančných prostriedkov z účtu 261 221 Prevod prostriedkov do pokladne 211 261 Prevod prostriedkov z účtu 261 211 Poskytnutý krátkodobý úver 261 231 Zníženie krátkodobého úveru 231 261   Dotácie účtu …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť