Home » Články

Články

Poukazy a DPH

Liečebné kúpele Piešťany predávajú poukazy na rekreáciu v kúpeloch cez internet.Tento poukaz si môže záujemca zakúpiť cez internet za použitia kreditnej karty , prípadne prevodným príkazom. Je možné tento poukaz považovať za jednoúčelový poukaz na účely DPH. Takýto poukaz na liečbu v kúpeloch nie je možné považovať za poukaz na účely DPH pretože ide kúpu pobytu viazanú na konkrétnu osobu. …

Read More »

Účtovanie reklamácie

V obchodných vzťahoch medzi podnikateľmi sú reklamácie vadnej dodávky tovaru pomerne častou skutočnosťou s ktorou sa je potrebné na strane dodávateľa ako i odberateľa vyrovnať tak právne, daňovo i účtovne. Reklamácia a následné úkony majú vplyv na výsledok hospodárenia a teda i na základ dane. Okrem toho sa dotýkajú i opravy základu dane pri DPH. V tomto článku si rozoberieme …

Read More »

Proces zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločnosti

                Zákony by mali slúžiť ľudom ako prostriedok na ochranu práv, nie na ich zneužívanie. Najmä v podnikateľských kruhoch sa, žiaľ, častejšie stretávame so zneužitím práv ako s ich ochranou. Majitelia spoločností s nepriaznivou hospodárskou situáciou nemohli na ukončenie podnikania využiť proces likvidácie podľa § 70 a nasl. ObZ, nakoľko nespĺňali základnú podmienku, ktorou je dostatok majetku na uspokojenie veriteľov.

Read More »

Účet 015 – Goodwill

      Začiatočný stav kladný goodwill 015 701 Konečný stav kladný goodwill 702 015 Začiatočný stav záporný goodwill 701 015 Konečný stav  záporný goodwill ´´ 015 702 Vyradenie záporného goodwillu z majetku 015 075 Vyradenie kladného goodwillu z majetku 075 015 Vznik kladného goodwillu pri rozdiele medz kúpnou cenou a reálnou cenou 015 395 Vznik záporného goodwilu pri rozdiele mezi kúpnou cenou …

Read More »

Účet 019 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

    Začiatočný stav účtu 019 019 701 Konečný stav účtu 019 702 019   Nadobudnutie ostatného nehmotného dlhodobého majetku Kúpou Obstarávacia cena 041 321 DPH 343 – Úhrada 321 221   Vkladom Vklad zvyšujúci základné imanie 019 353 Vklad nezvyšujúci základné imanie 019 355   Bezodplatne Majetok zistený inventarizáciou 019 384 Preradený z osobného užívania do podnikania 019 491   …

Read More »

Účet 343 – Daň z pridanej hodnoty

    Začiatočný stav aktívna 343 701 Konečný stav aktívna 702 343 Začiatočný stav pasívna 701 343 Konečný stav pasívna 343 702 DPH pri nákupe 343 211,221 DPH pri predaji 211,221 343 DPH pri platbe kartou 343 261 DPH na FA 311 343 Zníženie DPH povinností pri reklamácii Reklamácia po úhrade – vystavený dobropis dph na odpočítanie 315 343 Reklamácia …

Read More »

Účet 667 – Výnosy z derivátových operácií

  Prevod konečných stavov pr uzatváraní účtovných kníh 667 710 Zvýšenie reálnej hodnoty derivátu určeného na obchodovanie na verejnom trhu 373 667 Zvýšenie reálnej hodnoty opcie  určeného na obchodovanie na verejnom trhu 373 667 Zúčtovanie uplatnenej predajnej opcie 377 667 Zníženie reálnej hodnoty opcie určenej na obchodovanie na verejnom trhu 377 667     Príklady účtovania sú uvedené pri účtoch …

Read More »

Účet 522 – Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti

  Konečný zostatok pri uzatváraní účtovných kníh 710 522   ´Mzdy vyplácané spoločníkom pracovnom pomere 522 336 Refundácia mzdy spolčníkov iným účtovným jednotkám 522 379 Náhrada mzdy spoločníkov voči iným účtovným jednotká 378 522 Rezerva na nevyčerpané dovolenky spoločníkov 522 323 Použitie rezervy do výšky vytvorenej rezervy 323 336 Zrušenie rezervy z dôvodu zániku opodstatnenosti 323 522 Náklady na odmeny zamestnancov hradené …

Read More »

Účet 415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín

    Začiatočný stav 701 415 Konečný stav 415 702 Zúčtovanie oceňovacieho rozdielu pri predaji podielových a realizovateľných cenných papierov zrealizovaný najneskôr do 31.12.2009 ( po tomto dátume sa účet nepoužíva ) Kladného ( pasívneho ) rozdielu 415 668 Záporného ( aktívneho ) rozdielu 568 415    

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť