Home » JUDr. Samuel Diatka (page 4)

JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Účet 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok

      ID Začiatočný stav 029 701 Konečný stav 702 029 Preradenie majetku z osobného užívania 029 491 Nadobudnutie majetku vkladom do základného imania 029 353 Vklad nezvyšujúci základné imanie 029 355 Uvedenie majetku do užívania ( napr. kúpou ) 029 041 Inventarizačný rozdiel  novo zachytený majetok 029 384 Vyradenie majetku z užívania 089 029   Obstaranie majetku kúpou DF …

Read More »

Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

    ID Začiatočný stav 042 701 Konečný stav 702 042 Uvedenie stavieb do užívania 021 042 Zaradenie Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí   022 042 Zaradenie Pestovateľských  celkov trvalých porastov 025 042 Zaradenie Základného  stáda a ťažných zvierat do užívania 026 042  Zaradenie ostatného dlhodobého hmotného majetku  do užívania 029 042  Zaradenie pozemkov   do užívania 031 042 …

Read More »

Účet 032 – Umelecké diela a zbierky

ID Začiatočný stav 032 701 Konečný stav 702 032 Preradenie majetku z osobného užívania 032 491 Nadobudnutie majetku vkladom do základného imania 032 353 Vklad nezvyšujúci základné imanie 032 355 Uvedenie majetku do užívania ( napr. kúpou ) 032 041 Obstaranie majetku kúpou DF Faktúra za obstaranie majetku 042 321 Náklady obstarania ( napríklad montáž ) 042 321 DPH 343 …

Read More »

Účet 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

ID Začiatočný stav 041 701 Konečný stav 702 041 Uvedenie aktivovaných nákladov do užívania 012 041 Zaradenie softwaru do užívania 013 041 Zaradenie oceniteľných práv do užívania 014 041 Zaradenie ostatného dlhodobého nehmotného majetku do užívania 019 041 Nadobudnutie DNM bezodplatne 041 384 Zúčtovanie opravnej položky k nedokončenému DNM 093 041 Škoda na obstarávanom dlhodobom nehnmotnom majetku 549 041 Aktivácia …

Read More »

Účet 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku

    ID Začiatočný stav 043 701 Konečný stav 702 043 Zaradenie do majetku Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 061 043 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou 062 043 Realizovateľné cenné papiere a podiely 063 043 Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 043 Ostatný dlhodobý finančný majetok 069 043 …

Read More »

Účet 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

  ID Začiatočný stav 051 701 Konečný stav 702 051 Poskytnutý preddavok na dlhodobý nehmotný majetok z pokladnice 051 211 Poskytnutý preddavok na dlhodobý nehmotný majetok z bankového účtu 051 221 Poskytnutý preddavok na dlhodobý nehmotný majetok z krátkodobého úveru 051 231 Poskytnutý preddavok na dlhodobý nehmotný majetok z dlhodobého úveru 051 461 Zúčtovanie preddavku s faktúrou dodávateľa 321 051 …

Read More »

Účet 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

    ID Začiatočný stav 061 701 Konečný stav 702 061 Zúčtovanie opravnej položky k Podielovým cenným papierom a podielom v dcérskej účtovnej jednotke   096 061 Zaradenie Podielových cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke do dlhodobého finančného majetku   061 043 Oceňovací rozdiel – kladný k Podielovým cenným papierom a podielom v dcérskej účtovnej jednotke 061 414 …

Read More »

Účet 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

ID Začiatočný stav 062 701 Konečný stav 702 062 Zúčtovanie opravnej položky k Podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou   096 062 Zaradenie   Podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou do dlhodobého finančného majetku   062 043 Oceňovací rozdiel – kladný k Podielovým  cenným papierom a podielov v spoločnosti …

Read More »

Účet 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely

ID Začiatočný stav 063 701 Konečný stav 702 063 Zúčtovanie opravnej položky k Realizovateľným cenným papierom  a podielov   096 063 Zaradenie   Realizovateľných cenných papierov a podielov do dlhodobého finančného majetku   063 043 Oceňovací rozdiel – kladný k Realizovateľným cenným papierom a podielom 063 414 Oceňovací rozdiel – pasívny  k Realizovateľným cenným papierom a podielom 414 063 Úbytok  k …

Read More »

Účet 065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

    ID Začiatočný stav 065 701 Konečný stav 702 065 Zúčtovanie opravnej položky k Dlhové cenné papiere držané do splatnosti   096 065 Zaradenie  Dlhové cenné papiere držané do splatnosti do dlhodobého finančného majetku   065 043 Inkaso na základe dlhového cenného papeiera 221 065 Úbytok  k Realizovateľným cenným papierom a podielom 561 065 Výnos z dlhového cenného papiera …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť