Home » JUDr. Samuel Diatka (page 3)

JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Účet 324 – prijaté preddavky

    Začiatočný stav 701 324 Konečný stav 324 702 Prijatý   preddavok 221 324 Dph z preddavku 324 343 Zúčtovanie preddavku 324 311 DPH z doľšlej faktúry ( odpočet) 343 311     Príklad   Poskytnutý preddavok pred splnením dodávky 221 324 Vystavená FA na dodávku 311 604 DPH z preddavku 311 343 Vyúčtovanei FA a poskytnutého preddavku 324 311 Vyúčtovanie doplatok …

Read More »

Účet 321 Dodávatelia

    Začiatočný stav 701 321 Konečný stav 321 702 Účtovanie materiálu a tovaru spôsob A DF o dodávateľa tovar vyfakturovaný ešte nie je v sklade 119 321 DF o dodávateľa za tovar ( účet obstarania 111 sa používa  ) 111 321 DF od dodávateľa za materiál ( Spôsob A)  bez použitia účtu 111 112 321 Náklady súvisiace s obstaraním 112 321 DF  od dodávateľa …

Read More »

Účet 312 Zmenky na inkaso

    Začiatočný stav 312 701 Konečný stav 702 312 Splnenie záväzku zmenkou 321 312 Inkaso zmenky 211 312 Eskont zmenky bankou 313 312 Vrátenie zmenky bankou – dlžník nesplatil zmenku 312 313 Úbytok zmenky pri indosácii 546 312 Zmenkový úrok bežné obdobie 312 662 Zmenkový úrok budúce obdobie 312 384   Príklady Eskontný úver   Vystavená FA za dodávku …

Read More »

Účet 568 – Ostatné finančné náklady

Konečný stav na stave 710 568 Náklady na finančné služby – bankové poplatky 568 221 Náklady na získanie bankových záruk 568 379 Služby centrálneho depozitára CP 568 325 Podiel na strate spoločníka v.o.s. a komplementár k.s. 568 379 Úbytok cenných papierov vzatých z obehu ( napríklad pri zániku postavenia spoločníka , vyhlásenia CP za neplatné a podobne ) Podielové cenné …

Read More »

Účet 384 – Výnosy budúcich období

  Začiatočný stav 701 384 Konečný stav 384 702 Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný bezodplatne  / inventarizačný rozdiel – prebytok 041 384 Dlhodobý hmotný majetok obstaraný bezodplatne / inventarizačný rozdiel – prebytok 042 384 Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 346 384 Vrátenie dotácie zo štátneho rozpočtu v sume nezaúčtovaných výnosov budúcich období 384 346 Poskytnutie ostatných dotácii 347 384 Vrátenie ostatných dotácii …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť