Home » Aktuálne » Najčastejšie chyby pri podávaní daňových priznaní

Najčastejšie chyby pri podávaní daňových priznaní

Finančná správa uverejnila zoznam najčastejších chýb pri podávaní daňových priznaní. Považujeme za užitočné túto informáciu sprostredkovať.

Na podanie daňového priznania by sa mal daňovník vopred  pripraviť, aby ho nepodal s chybami:

 • pripraviť si platné tlačivo na podanie daňového priznania,
 • nachystať si všetky potrebné podklady na vyplnenie jednotlivých riadkov tlačiva,
 • zvážiť, či  stihne  podať  tlačivo v zákonnej lehote,  alebo  v tejto lehote oznámi správcovi dane (za predpokladu splnenia zákonných podmienok), že si lehotu na podanie daňového priznania  predlžuje a uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie.

Pri podávaní daňového priznania tak môže daňovník predísť  týmto chybám, ktoré sa každoročne pravidelne opakujú :

 • nesúlad podaného DP so vzorom tlačiva platným pre príslušné zdaňovacie obdobie (platnosť a účinnosť) so vzorom tlačiva zverejnenom vo FS 10/2015,
 • nesprávne vyplnenie príloh DP, najmä údajov pre účely sociálneho a zdravotného poistenia v DP FO typ B, ktoré sa následne z daňového priznania poskytujú sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.
 • nesprávne označenie  zdaňovacieho obdobia,
 • nesprávne vyznačenie druhu  priznania  (riadne, opravné, dodatočné),
 • nevypísanie DIČ (resp.  rodného čísla) na všetkých listoch tlačiva,
 • nevyznačenie činnosti SK NACE pri príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP,
 • nekompletnosť podania (nepredloženie všetkých strán daňového priznania) vrátane príloh,
 • nevyznačenie  zaškrtávacieho políčka krížikom v príslušnom oddiele daňového priznania – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane  z príjmov fyzickej osobe podľa § 50 ZDP, ak daňovník neuplatní tento postup,
 • nepodpísanie daňovníkom všetkých relevantných častí DP (daňové priznanie, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane,  žiadosti daňovníka a údaje na účely      sociálneho a zdravotného poistenia),

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Založenie a vznik s.r.o.

Najviac využívanou formou obchodnej spoločnosti za účelom podnikania je nepochybne spoločnosť s ručením obmedzeným. Začiatok existencie …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť