Home » Aktuálne » Dôležité zmeny v súdnom procese po 42 rokoch

Dôležité zmeny v súdnom procese po 42 rokoch

Národná rada 21.5.2015 schválila zmenu procesných pravidiel pre súdne konanie. Uvedená zmena je o to významnejšia, že nové procesné pravidlá pre konanie súdov ti budú po 42 rokoch.

Občiansky súdny poriadok zákon 99/1963 S.b. skončí 1.júla 2016. V tejto súvislosti je dôležité uvedomiť si, že ide o procesné predpisy a teda to v praxi znamená, že sa budú aplikovať aj na konania teraz začaté a tie ktoré začnú do 1.7.2016.

Zásadná zmena spočíva v tom, že ide tri právne predpisy

 

  1. Civilné sporové konanie – Civilný sporový poriadok
  2. Správne súdnictvo        – Správny súdny poriadok
  3. Nesporové konania – Civilný mimosporový poriadok

 

Zmena sa týka jednak toho, že sa zvýši zodpovednosť účastníkov za vedenie sporu a budú povinní dôkazy a svoje tvrdenia predkladať včas, pričom v sporovom konaní budú ich vyjadrenie, ktoré protistrana nepoprie a nepredloží hodnoverní dôkaz považované za pravdivé.

V správnom súdnictve je dôležité to, že žaloba sa bude podávať na Krajskom súde vždy a nebude NS SR prvostupňovým správnym súdom a i to, že doteraz možnosť preskúmania listov , ktoré mali povahu aplikácie práva, ale neboli rozhodnutiami v pravom slova zmysle vyplýva priamo zo zákona a nie ako doteraz z judikatúry i keď § 247/3 zákona č. 99/1963 S.b. stručne počíta aj s takou možnosťou.

Spresňujú sa povinnosti, ale i oprávnenia účastníkov konania.

 

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Založenie a vznik s.r.o.

Najviac využívanou formou obchodnej spoločnosti za účelom podnikania je nepochybne spoločnosť s ručením obmedzeným. Začiatok existencie …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť