Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Webpravo – Vzory zmlúv zdarma, dane, účtovníctvo, judikatúra,

Novela zákona o DPH 2 časť.

Poukazy Ide o implementáciu Smernice Rady č. 2016/1065, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES.. Tieto ustanovenia zákona nadobúdajú účinnosť o 1.10.2019. V tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť , že vydanie poukazu je zo svojej podstaty (poukážka na dodanie tovaru/ služby ) možné len v prípade ak medzi vydavateľom poukazu a dodávateľom tovaru/ služby je zmluvný vzťah , ktorý garantuje jeho akceptáciu.  Vždy teda ide …

Read More »

Novela zákona o DPH od 1.1.2019 prvá časť.

Novela zákona o DPH obsahuje viacero relatívne samostatných častí, ktoré sa týkajú viacerých oblastí. Učinnosť zákona je od 1.1.2019 , v časti poukazy nadobúda účinnosť od 1.10.2019 a osobitné ustanovenia o medzinárodnom obchode nadobúdajú účinnosť od 1.1.2020. S novelou zákona o DPH 369/2018 Z.z.  súvisí i novela zákona o ERP 368/2018 Z.z., ktorá v časti článku IV novelizuje zákon o DPH v časti vydávania zjednodušených faktúr v súvislosti so zavedením e- kasy …

Read More »

Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018

Nezdaniteľné časti základu dane je možné definovať ako sumy , o ktoré sa daňovníkovi znižuje dosiahnutý čiastkový základ dane z aktívnych príjmov. Aktívnymi príjmami zákon o dani z príjmov rozumie Príjmy zo závislej činnosti § 5 ZDP Príjmy z podnikania § 6 ods. 1 ZDP Príjmy z z inej samostatnej zárobkovej činnosti, § 6 ods. 2 ZDP Zákon umožňuje v roku 2018 využiť nasledovné nezdaniteľné časti …

Read More »

Dotácie na podnikanie a základ dane

Spoločnosť získala dotáciu zo štátneho rozpočtu na nákup techniky. Aké je účtovné a daňové vyjadrenie tejto operácie Dotácia zo štátneho rozpočtu sa zaúčtuje na žarchu účtu 346-Dotácie zo štátneho rozpočtu a v prospech účtu 384- Výnosy budúcich období. Do výnosov bude táto dotácia rozpúšťaná v rovnakej výške ako sú odpisy hmotného majetku a to na ťarchu účtu 384Výnosy budúcich období …

Read More »

Registrácia zdaniteľnej osoby pre DPH

Občan prenajíma nehnuteľnosť / kancelársku budovu / za ročné nájomné 52.000 Eur. Je občan povinný registrovať sa pre DPH .  Zdaniteľnou osobou je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť podľa odseku 2 bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Ekonomickou činnosťou (ďalej len “podnikanie”) sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť …

Read More »

Reklamácia – Zaúčtovanie dobropisu v podvojnom účtovníctve

Účtovanie reklamácií závisí od toho ako sa daná reklamácia vybaví . Postupy účtovania hovoria o účtovaní reklamácií pomerne stručne v § 49 ods. 5 PU… Na účte 315-Ostatné pohľadávky sa účtujú ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov, napríklad reklamácie voči dodávateľom, nárok na záručný paušál pri prevzatí záväzkov za záručné opravy, pohľadávky z predaja dlhodobého majetku a materiálu… a v § …

Read More »

Poukazy a DPH

Liečebné kúpele Piešťany predávajú poukazy na rekreáciu v kúpeloch cez internet.Tento poukaz si môže záujemca zakúpiť cez internet za použitia kreditnej karty , prípadne prevodným príkazom. Je možné tento poukaz považovať za jednoúčelový poukaz na účely DPH. Takýto poukaz na liečbu v kúpeloch nie je možné považovať za poukaz na účely DPH pretože ide kúpu pobytu viazanú na konkrétnu osobu. …

Read More »

Účtovanie reklamácie

V obchodných vzťahoch medzi podnikateľmi sú reklamácie vadnej dodávky tovaru pomerne častou skutočnosťou s ktorou sa je potrebné na strane dodávateľa ako i odberateľa vyrovnať tak právne, daňovo i účtovne. Reklamácia a následné úkony majú vplyv na výsledok hospodárenia a teda i na základ dane. Okrem toho sa dotýkajú i opravy základu dane pri DPH. V tomto článku si rozoberieme …

Read More »

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej uzavreté sa spravuje Obchodným zákonníkom podľa povahy účastníkov zmluvy.  Túto zmluvu teoreticky je možné uzavrieť a režimu Obchodného zákonníka podradiť i vzťah , kde všetky subjekty nemajú postavenie podnikateľa.

Read More »

Proces zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločnosti

                Zákony by mali slúžiť ľudom ako prostriedok na ochranu práv, nie na ich zneužívanie. Najmä v podnikateľských kruhoch sa, žiaľ, častejšie stretávame so zneužitím práv ako s ich ochranou. Majitelia spoločností s nepriaznivou hospodárskou situáciou nemohli na ukončenie podnikania využiť proces likvidácie podľa § 70 a nasl. ObZ, nakoľko nespĺňali základnú podmienku, ktorou je dostatok majetku na uspokojenie veriteľov.

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť