Home » Vzory » Dedenie » Vlastoručný závet vzor

Vlastoručný závet vzor

Vlastoručný závet

Jeden dedič

 

Ja podpísaný Peter Toma narodený 1.1.1960 , trvale bytom Dlhá 25, 94901 Nitra zanechávam pre prípad smrti všetok svoj hnuteľný a nehnuteľný majetok svojej sestre Jane Novákovej, rodenej Tomovej, trvale bytom Hviezdoslavova 25, 949 01 Nitra.

 

V Nitre 10.januára 2015

 

                                                                              Peter Toma

                                                                              vlastoručný podpis poručiteľa

 

Komentár

 

Forma

Závet je vždy písomný právny úkon. Neexistencia písomnej formy spôsobuje neplatnosť závetu

Náležitosti vlastoručného ( holografného ) závetu

  1. Označenie osoby, ktorá závet robí
  2. Oznančenie osôb v prospech, ktorej/rých sa závet robí
  3. Bezdpodmienečný prejav vôle osoby, ktorá závet robí. Prejav vôle musí byť osobný. Pri vyhotovaní závetu nie je možné zastúpenie a to ani základe plnej moci.
  4. Vlastoručný závet musí byť napísaný celý vlastnou rukou a vlastoručne i podpísaný inak by bol neplatný.

Dedičské právo v Slovenskej republike vychádza z koncepcie bezpodmienečnosti závetu. Jediná kvázipodmienka , ktorá je prípustná započítanie toho, čo dedič bezplatne dostal za života ak to presiahlo obvyklé darovanie. Toto sa povinne zohľadňuje pri dedení zo zákona a v závete je to možné prikázať.

[wpdm_package id=2221 template=”link-template-default.php”]

JUDr. Samuel Diatka

[wpdm_package id=39]

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.