Domov / Vzory / Občianske a obchodné právo / Vzor príkaznej zmluvy

Vzor príkaznej zmluvy

Príkazná zmluva patrí medzi obstarávateľské typy zmlúv spolu so zmluvou mandátnou, komisionárskou a zmluvou o obchodnom zastúpení. Na rozdiel od ostatných menovaných je upravená ako zmluvný typ v Občianskom zákonníku  – zákon č. 40/1964 S.b.

Právna úprava príkaznej zmluvy je obsiahnutá v §724-732 Občianskeho zákonníka. Ako zmluvné podtypy príkaznej zmluvy poznáme o obstaraní  veci § 733-736 a zmluvu o obstaraní predaja veci § 737-741 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 S.b.

Predmetom príkaznej zmluvy je  v záväzok vykonávateľa príkazu – príkazník, že pre určitú osobu – príkazcu obstará nejakú vec, alebo vykoná inú činnosť. Zmluva nevyžaduje písomnú formu .

Základné náležitosti príkaznej zmluvy sú

  1. označenie zmluvných strán
  2. vymedzeniu predmetu zmluvy – činnosti, ktorú má príkazník vykonať pre príkazcu

V prípade ak príkazník má pre príkazcu vykonať právne úkony vyžaduje sa udelenie plnej moci.

Absencia odplaty nie prekážkou platnosti zmluvy.

Odporúčaniahodné vedľajšie náležitosti príkaznej zmluvy sú

  1. úprava odmeny príkazníka
  2. úprava náhrady hotových nákladov
  3. podrobná úprava informačných povinností
  4. ustanovenie  o mlčanlivosti
  5. ukončenie zmluvy

Podrobnejšie sa príkaznej zmluve venujem v samostatnom článku.

Príkazná zmluva

Príkazná zmluva 37.13 KB 981 downloads

JUDr. Samuel Diatka

Vzor príkaznej zmluvy si môžete stiahnuť tu

Príkazná zmluva

37.13 KB 981 downloads

 

O JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Pozri tiež

vyporiadanie bsm

Potvrdenie o vyporiadní bezpodielového spoluvlastníctva manželov § 149 OZ

Forma Dohoda o vysporiadaní hnuteľných vecí v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov nemusí mať písomnú formu ak sa netýka ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>