Home » Vzory » Dedenie » Listina o vydedení vzor

Listina o vydedení vzor

Listina o vydedení

VZOR

( vlastoručne napísaná a podpísaná )

 

Ja Ján Novák, narodený 1.5.1944 trvale bytom Palisády 44, 821 01 Bratislava

Po zvážení všetkých okolností

Vydeďujem

svojho syna Jozefa Nováka narodeného 1.7.1974, trvale bytom Hlavná 63, 952 01 Vráble z dôvodu, že trvalo vedie neusporiadaný život, ktorý spočíva v tom, že sa vyhýba trvalej práci , nestará sa o svoju maloletú dcéru Máriu Novákovú, narodenú 10.8.1999 , neprispieva jej ani minimálnou čiastkou na výživu.

V Bratislave 15.7.2014

 

                                                                                              Ján Novák

 

 

 

Forma

Listina o vydedení je jednostranný právny úkon, ktorý musí mať rovnakú formu ako závet.

To znamená, že musí mať písomnú formu a musí byť bezpodmienečná.

Náležitosti

  1. Označenie osoby, ktorá listinu o vydedení spisuje
  2. Označenie osoby na ktorú sa vydedenie vzťahuje
  3. Dôvod vydedenia v zmysle § 469a Občianskeho zákonníka
  4. Dôvody vydedenia

Poručiteľ môže vydediť potomka, ak

b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,

c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,

d) trvalo vedie neusporiadaný život.

a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,

Musí byť podpísaná a datovaná

Listina o vydedení môže byť spísaná vlastoručne a vlastoručne podpísaná, alebo sa tak môže stať pred dvoma svedkami súčasne prítomnými, pred ktorými listinu podpíše a vyhlási, že vyjadruje jeho vôľu.

V prípade ak tak poručiteľ v liste o vydedení určí vzťahuje sa ĺistina i na potomkov vydedeného.

JUDr. Samuel Diatka

[wpdm_package id=2370 template=“link-template-default.php“]

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. http://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Prihláška do dedičského konania vzor

Dedičské konanie je osobitným konaním v ktorom sa riešia dve základné veci Kto je právnym …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

%d blogerom sa páči toto: