Home » Tag Archives: zmluva o dielo

Tag Archives: zmluva o dielo

Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka druhá časť

zmluva o dielo

Spôsob vykonania diela   Samostatnosť   Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo nana svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela.   Zhotoviteľ nie ja viazaný pokynmi objednávateľa ibaže by sa výsloven zaviazal ich plniť.   Práve táto samostatnosť pri vykonávaní diela odlišuje zmluvu o dielo od pracovnoprávneho vzťahu, ktorého základným znakom …

Read More »

Zmluva o dielo § 631 Občianskeho zákonníka

Náležitosti zmluvy o dielo Zmluva o dielo je upravená tak v Občianskom zákonníku zákon č. 40/1964 S.b. § 631 až 656 ako i v Obchodnom zákonníku § 536 -565 zákon č. 513/1991 S.b. , pričom zmluva o dielo v Obchodnom zákonníku je komplexnou úpravou, ktorá použitie Občianskeho zákonníku vylučuje. Podstatou zmluvy p dielo je výkon činnosti a od kúpnej zmluvy …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť