Home » Tag Archives: kúpna zmluva

Tag Archives: kúpna zmluva

Zdaňovanie príjmu zo zmluvy o budúcej zmluve

Chcela by som predať nehnuteľnosť, ktorú som prenajímala , ale päť rokov uplynie od tej doby až v januári a kupec by chcel mať nehnuteľnosť rezervovanú už teraz. Ako to bude so zdaňovaním takejto transakcie ak by sa uskutočnila už v tomto roku ?

Read More »

Kúpna zmluva v Obchodnom zákonníku II časť.

  Vady tovaru. Obchodný zákonník je určený na upravovanie právnych vzťahov medzi podnikateľmi, takže má osobitné ustanovenia i o vadách tovaru.Vady tovaru sú pri kúpnej zmluve uvedené v § 421-442 Zákona č. 513/1991 Z.z.   V zásade môže ísť o vady tovaru spočívajúce v nedostatkoch týjahúcich sa   1 .množstva, 2.akosti a vyhotovenia 3. balenia výrobkov, respektíve ich prepravy 4. …

Read More »

Kúpna zmluva v Obchodnom zákonníku I časť.

Kúpna zmluva v Obchodnom zákonníku je upravená v v § 409-475 Obchodného zákonníka.Právna úprava kúpnej zmluvy v Obchodnom zákonníku je špeciálnou právnou úpravou ku kúpnej zmluve upravenej Občianskym zákonníkom a môže sa vzťahovať len na hnuteľné veci. V prípade nehnuteľností sa vždy použije právna úprava kúpnej zmluvy v Občianskom zákonníku.

Read More »

Kúpna zmluva podľa Občianskeho zákonníka

Kúpna zmluva je upravení v §  588 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b. Kúpna zmluva predstavuje najčastejší  právny titul nadobudnutia vlastníctva. Ide o dvojstranný právny úkon.

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.