Domov / Tag Archives: daňový výdavok

Tag Archives: daňový výdavok

Obstaranie vybavenia kuchyne v daňových výdavkoch

  V administratívnej budove je potrebné zariadiť kuchynku. Obstarávacia cena linky je 2000 Eur a obstarávacia cena spotrebičov je 1400 Eur . Tieto budú zabudované do linky. Aké je daňové riešenie s ohľadom na možný jednorazové uplatnenie spotrebičov do nákladov

Viac

Opravy v daňových výdavkoch

  Daňovník prenajíma byt od augusta 2016. Pred prenajatím bytu si tento vyžadoval určité stavebné práce – vymaľovanie v sume 1200 Eur a výmenu okien v sume 1600 Eur. Okrem toho sa menila podlahová krytina – staré parkety za plávajúcu podlahu v sume 1700 Eur. Ako má osoba postupovať pri uplatnení týchto výdavkov , …

Viac

Reklama v daňových súvislostiach

Spoločnosť si nechala vypracovať reklamný spot, ktorý sa bude vysielať vo viacerých televíziách. Cena za takýto spot bola v sume 15000 Eur . Tento spot sa však bude vysielať dlhšie – odhadom v priebehu dvoch až troch rokov. Vzniká otázka právneho posúdenia takejto investície.

Viac

Rozdiel medzi mankom a škodou

skoda_manko

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na to, že je potrebné rozlišovať medzi škodou a mankom Zákon o účtovníctve zákon č. 431/2002 Z.z. definuje tieto pojmy v § 26 ods. 6. Škodou sa rozumieme neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku.

Viac

Škoda z pohľadu daní a účtovníctva.

škoda ako daňový výdavok

Právna úprava Z hľadiska účtovného je škoda definovaná v § 26 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. S pojmom škoda pracujú i postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva – opatrenie MF SR 23 054/2002-92 Pojem škoda upravuje zákon o dani z príjmov 595/2003 Z.z. v nasledovných ustanoveniach § 19 ods. 3 písm. d) upravuje zahrnovanie vyradenie …

Viac

Ako účtovať škodu na automobile ?

automobil_nehoda

Automobil je dnes bežnou a potrebnou súčasťou inventáru podnikateľa. V tomto článku sa budeme zaoberať situáciu keď na automobile vznikne škoda.. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že pojem škody tak ako ho pozná občiansky zákonník zákon č. 40/1964 S.b. a pojem škody na účely daňových predpisov nie je totožný. Pojem škoda nie je …

Viac

Daňové výdavky v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. V. časť

Working with receipts

Daňové výdavky u osôb s príjmami podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z.z ( ZDP )   V tomto článku sa budeme zaoberať uplatnením daňových výdavkov fyzických osôb, ktoré podnikajú, respektíve vykonávajú inú samostatne zárobkov činnosť. Dotkneme sa i daňových výdavkov daňovníkov, ktorý prenajímajú nehnuteľnosť. Táto skupina daňovníkov je má najširšie možnosti uplatnenia daňových …

Viac

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť