o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 582/2004 Z.z.

582/2004 Z.z. ZÁKON z 23. septembra 2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Zmena: 582/2004 Z.z., 733/2004 Z.z., 747/2004 Z.z. Zmena: 171/2005 Z.z. Zmena: 517/2005 Z.z. Zmena: 120/2006 Z.z. Zmena: 538/2007 Z.z. Zmena: 460/2007 Z.z. Zmena: 465/2008 Z.z., 535/2008 Z.z. Zmena: 467/2009 Z.z. Zmena: 527/2010 Z.z. Zmena: 527/2010 Z.z. Zmena: 406/2011 Z.z. Zmena: …

Read More »

Predčasné odkúpenie predmetu nájmu.

V roku 2014 bola uzatvorená zmluva o finančnom prenájme na výrobnú linku zaradenú v druhej odpisovej skupine. V roku 2016 došlo k predčasnému odkúpeniu predmetu nájmu a kompenzácii s tým súvisiacej vo výše 35.000 Eur. Účtovník mi povedal, že podľa neho ide o zmluvnú pokutu a teda nedaňový výdavok . Je tento jeho názor správny.

Read More »

Oprava oznámenie o predlžení lehoty na podanie daňového priznania

Daňovník podal oznámenie o predlžení daňového priznania z príjmov v zahraničí, kde si uviedol lehotu 30.6.2017. Daňovník však mohol (keďže má reálne zdaniteľné príjmy zo zahraničia ) uviesť lehotu na podanie daňového priznania do 30.9,2017. Môže daňovník opraviť pôvodné oznámenie. ?

Read More »

Zákon o dani z príjmov 595/2003 Z.z.

595/2003 Z.z. ZÁKON zo 4. decembra 2003 o dani z príjmov Zmena: 191/2004 Z.z. Zmena: 177/2004 Z.z. Zmena: 391/2004 Z.z. Zmena: 538/2004 Z.z. Zmena: 539/2004 Z.z. Zmena: 43/2004 Z.z., 659/2004 Z.z. Zmena: 68/2005 Z.z. Zmena: 659/2004 Z.z. Zmena: 314/2005 Z.z. Zmena: 314/2005 Z.z. Zmena: 534/2005 Z.z. Zmena: 534/2005 Z.z., 660/2005 Z.z. Zmena: 659/2004 Z.z., 534/2005 Z.z. Zmena: 688/2006 Z.z. Zmena: …

Read More »

Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z.z.

222/2004 Z.z. ZÁKON zo 6. apríla 2004 o dani z pridanej hodnoty Zmena: 350/2004 Z.z. Zmena: 651/2004 Z.z. Zmena: 340/2005 Z.z. Zmena: 523/2005 Z.z. Zmena: 656/2006 Z.z. Zmena: 215/2007 Z.z. Zmena: 593/2007 Z.z. Zmena: 378/2008 Z.z. Zmena: 465/2008 Z.z. Zmena: 83/2009 Z.z. Zmena: 258/2009 Z.z. Zmena: 471/2009 Z.z., 563/2009 Z.z. Zmena: 83/2010 Z.z. Zmena: 490/2010 Z.z. Zmena: 406/2011 Z.z. Zmena: …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť