Cena z reklamnej súťaže

Spoločnosť chce zorganizovať súťaž na podporu predaja výrobkov a uvažuje o vecných a finančných cenách pre súťažiacich.  Aký režim by ste odporučili ? 

Read More »

Nákup automobilu v ČR

Spoločnosť s.r.o. kúpila nový osobný automobil v ČR . S.r.o. nie je platiteľom DPH . Spoločnosť s ručením obmedzeným nie je platiteľom DPH.  Predajca vystavil FA za predaj bez českej DPH. Je takýto postup správny. Ako bude postupovať slovenská s.r.o.  ?

Read More »

Námietky voči exekúcii po novom

Námietky voči exekúcii po novom Od 1.4.2017 platí novela exekučného poriadku a celkom nerozumieme tomu ako sú po novom upravené námietky voči exekúcii. Môžete to vysvetliť. ?

Read More »

Cestovné náhrady dohodára

Môže spoločnosť preplatiť osobe pracujúcej na dohodu o pracovnej činnosti cestovné náhrady Cestovné náhrady upravuje zákon č. 283/2002 Z.z. a okruh osôb, ktorým prináležia upravuje § 1 zákona č. 283/2002 Z.z. V zmysle § 1 ods. 1 písm. c) zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách

Read More »

Skončenie pracovného pomeru

Zákonník práce pozná viacero spôsobov skončenia pracovného pomeru a to v závislosti od toho, či ide o skončenie právneho pomeru na základe vzájomnej dohody, alebo jednostranným právnymi úkonom , prípadne na základe zákona.

Read More »

Zákon o cestovných náhradách

283/2002 Z.z. ZÁKON zo 16. mája 2002 o cestovných náhradách Zmena: 283/2002 Z.z. Zmena: 530/2004 Z.z. Zmena: 81/2005 Z.z. Zmena: 312/2005 Z.z. Zmena: 348/2007 Z.z. Zmena: 475/2008 Z.z. Zmena: 151/2010 Z.z. Zmena: 151/2010 Z.z., 548/2010 Z.z. Zmena: 503/2011 Z.z. Zmena: 503/2011 Z.z. Zmena: 14/2015 Z.z.     Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Read More »

Splátkový kalendár

Splátkový kalendár Dlžník         Ján Dlžný     bytom Okružná 25, Modra         narodený 1.7.1970 Veriteľ :     Jánom Štedrým         Dlhá 54         949 01 Nitra         nar. 16.11.1975

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť