Aké sú odvodové povinnosti spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti

  Verejná obchodná spoločnosť je upravená v § 76 až 92 Obchodného zákonníka a patrí medzi osobné spoločnosti čo znamená najmä to, že spoločníci spoločnosti a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne všetkým svojím majetkom. Účelom tohto článku však nie je rozoberať právnu úpravu verejnej obchodnej spoločnosti, ale odvodové špecifiká spoločníka tejto spoločnosti. Daňový režim verejnej obchodnej spoločnosti spočíva na …

Read More »

Zmluva o dielo § 631 Občianskeho zákonníka

Náležitosti zmluvy o dielo Zmluva o dielo je upravená tak v Občianskom zákonníku zákon č. 40/1964 S.b. § 631 až 656 ako i v Obchodnom zákonníku § 536 -565 zákon č. 513/1991 S.b. , pričom zmluva o dielo v Obchodnom zákonníku je komplexnou úpravou, ktorá použitie Občianskeho zákonníku vylučuje. Podstatou zmluvy p dielo je výkon činnosti a od kúpnej zmluvy …

Read More »

Zmluva o pôžičke a podobná a predsa odlišná

Náležitosti zmluvy o pôžičke sú okrem označenia zmluvných strán Dohoda o prenechaní veci určenej podľa druhu Povinnosť vrátiť vec rovnakého duhu Určení času vrátenia Ide o reálny kontrakt to znamená, že zmluva vznikne až reálnym odovzdaním druhovo určenej veci. Je potrebné si uvedomiť, že zmluvou o pôžičke prechádza vlastnícke právo k požičanej veci na dlžníka. Preto je potrebné , aby veriteľ mal vlastnícke právo k požičanej …

Read More »

Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok do konkurzného konania

Tento vzor predstavuje prihlášku nezabezpečenej pohľadávky/vok do konkrzného konania vypracovanú podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii   . Od 1.1.2012 je nové tlačivo prihlášky pohľadávky do konkurzného konania – samostatne pre nezabezpečené pohľadávky a samostatne pre zabezpečené pohľadávky. Od 1.1.2012 je možné prihlásiť nezabezpečené pohľadávky do konkurzného konania  na jednom tlačive. Právna úprava prihlasovania pohľadávok je obsiahnutá najmä v § …

Read More »

Prihláška pohľadávky do konkurzného konania

  Zmena politicko-ekonomického systému pred viac ako dvadsiatimi rokmi umožnila rozvoj trhovej ekonomiky . Jedným z kľúčových rozdielov medzi plánovaným hospodárstvom a trhovou ekonomikou je prvok rizika v ekonomických vzťahoch a výkone podnikateľskej činnosti. Vyplýva to aj z definície podnikania v Obchodnom zákonníku . Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Read More »

Predaj nehnuteľnosti a jej zdaňovanie II. časť

  V tejto časti si rozoberieme predaj nehnuteľnosti právnickou osobou a predaj nehnuteľnosti , ktorý nie oslobodený od dane . Predaj nehnuteľnosti právnickou osobou Na úvod si je potrebné uvedomiť, že aj predaj nehnuteľnosti právnickou osobou môže byť od dane z príjmov oslobodený. V zákone o dani z príjmov 595/2003 Z.z.. ide samozrejme o predaj majetku vybraných právnických osôb a to rozpočtových a príspevkových organizácií a a obcí a vyšších územných celkov. …

Read More »

Zdanenie vkladov na Cypre začiatok krízy “kapitalistického” “socializmu” ?

  Pôvodne som nemal tento článok naplánovaný, ale posledné udalosti rozhodli inak. Nie , nejde o obhajobu peňazí vkladateľov v daňových rajoch a ani ruských oligarchov. Chcem poukázať na fakt, že Cyprus je prvý demonštratívny príklad toho, že súčasná aplikácia sociálneho štátu v Európe je neudržateľná. Tak ako príčinou zápachu nie je dym, ale horiaci oheň tak i problémy Cypru a dodatočného zdanenia vkladov za účelom …

Read More »

Predaj nehnuteľnosti a jej zdaňovanie I. časť

  Predaj nehnuteľnosti môže byť podľa okolností zdaniteľným príjmom i príjmom od dane oslobodeným. Aj v prípade predaja nehnuteľnosti, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane jestvujú zaujímavé možnosti ako ušetriť na daniach a odvodoch. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť, že od 1.1.2011 je súčasťou vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie aj príjem uvedený v § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť