Daňové výdavky v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. II. časť

Uplatnenie daňových výdavkov u osôb poberajúcich príjmy zo závislej činnosti § 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.   Vymedzenie príjmov zo závislej činnosti Na úvod si uveďme príjmy zo závislej činnosti tak ako ich definuje zákon č. 595/2003 Z.z. v § 5 ods. 1 až 3. Pre účely tohto článku nie je podstatné ich presnejšie vymedzenie, pretože aj keď tvoria …

Read More »

Daňové výdavky v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. I časť .

  Na úvod je potrebné poznamenať, že dane neplatia len podnikateľské subjekty, ale všetky osoby , ktoré dosahujú zdaniteľné príjmy. Pre účely výkladu si teda musíme osoby , ktoré platia dane rozdeliť do viacerých podskupín, čo nám bude nápomocné v ďalšom výklade tejto problematiky

Read More »

Návrh na vydanie platobného rozkazu

Návrh na začatie konania musí obsahovať všeobecné náležitosti návrhu na začatie konania v zmysle § 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 S.b. Občiansky súdny poriadok a osobitné náležitosti uvedené v § 79 zákona č. 99/963 S.b. Občiansky súdny poriadok.

Read More »

Zaujímavý web na http://postnito.cz

  Dnes som mal veľmi zaujímavý rozhovor o dianí vo svete okolo nás. Nad tým rozhovorom som zamýšľal ešte dlho potom. Ľudia radi hovoria o pokroku. Ale čo je pokrok – je to to, že sa z bodu A do bodu B premiestnime desaťkrát rýchlejšie ako naši predkovia ? Je to azda to, že sme vynašli robota na lúpanie vajec a máme viac druhov klobás …

Read More »

Reakcia na článok Eseročky budú výhodné aj s licenciami

Teraz večer som prišiel autom domov a po celodennej práci čítam na notebooku noviny. Narazil som na článok Pravdy s názvom Eseročky budú výhodné aj s licenciami   Pri všetkej úcte k autorovi článku považujem jeho článok za tendenčný a neprofesionálny. Budem citovať

Read More »

Ako je to s bezplatnou zdravotnou starostlivosťou v SR

V poslednej dobe pribúda článkov o zdravotníctve , najmä o kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V zásade tieto články popisujú realitu, ale nechcú a ani nemôžu ísť do hlbky problému, pretože opisujú konkrétne ľudské príbehy. Dovolím si tvrdiť že prístup personálu je len vonkajším prejavom systémového problému, ktorý je daný dvoma základnými faktormi -ekonomickou stránkou problému -kvalitou právnej úpravy Bez toho, aby som sa púšťal do …

Read More »

Podmienky uplatnenia daňových výdavkov

Dokazovanie zo strany správcu dane slúži až na následnú verifikáciu skutočností a dokladov predkladaných daňovým subjektom. Ak daňový subjekt, na ktorom leží dôkazné bremeno, svoje tvrdenia spoľahlivo nepreukáže, nemôže byť nárok na odpočítanie nákladov znižujúcich základ dane uznaný ako oprávnený. Odvolací súd taktiež dáva do pozornosti, že základným kritériom pre uznanie výdavkov v zmysle uvedených zákonných ustanovení sú tri podmienky, …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť