Odvodová úľava – úľava, alebo deštrukcia systému ?

Zákonom č. 338/2013 Z.z. sa zaviedla odvodová úľava pre nízkopríjmových zamestnancov, ktorej zmysel spočíva v tom, že dlhodobo nezamestnaný občan ( dlhšie ako 12 mesiacov ) § 8 ods. 1 písm. c) zákona 5/2004 Z.z. o zamestnanosti v prípade vzniku pracovného pomeru, alebo štátnozamestnaneckého pomeru nebude platiť odvody na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Zamestnávateľ bude platiť iba úrazové poistenie …

Read More »

Je právny formalizmus prípustný v právnom štáte ?

Problém, kedy sa orgány aplikujúce právo utiekajú k právnemu formalizmu keď narazia na nepríjemný problém je bohužiaľ častým javom v našej právnej (ne)kultúre. Dalo by sa uviesť množstvo príkladov. Za všetky uvádzam jedno rozhodnutie ÚS ČR. Ono tých judikátov by sa našlo viac, ale tak polopatisticky je odôvodnené máloktoré.  Nelze proto tolerovat formalistický postup, jímž se za použití sofistikované argumentace …

Read More »

Sulíkov odvodový bonus sa stáva realitou pričinením Smeru

  Pamätám si ako pred voľbami v roku 2010 vtedy ešte neparlamentná SAS propagovala svoj odvodový bonus. Rovnako si vtedy pamätám na to, že viac ako odvodový bonus ma zaujímali riešenia v oblasti justície, ale na stretnutie pred nitrianskym MAXOM som dodnes nezabudol. Považoval som ho za rozumný nápad, pretože každý štát môže byť logicky sociálny len do výšky svojich zdrojov. V opačnom …

Read More »

Daňové posúdenie postúpenia pohľadávok

  V zásade platí, že zákon o dani z príjmov  uznáva účtovné postupy aj na účely daňové ak nemá osobitnú úpravu. V tomto prípade je potrebné poznamenať, že zákon o dani z príjmov má osobitné ustanovenia o nakladaní s pohľadávkami tak v časti týkajúcej sa daňovníkov účtujúcim v sústave jednoduchého účtovníctva , alebo vedúcich daňovú evidenciu tak i daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.  

Read More »

Postúpenie pohľadávky z právneho a daňového aspektu I . časť

Zmluva o postúpení pohľadávky ( právny pohľad ) Zmluva o postúpení pohľadávky zakladá právne nástupníctvo postupníka ( osoby, ktorá nadobudla pohľadávku ) do právneho postavenia postupcu ( pôvodného veriteľa pohľadávky) . Zmluva o postúpení pohľadávky je upravená  výlučne v Občianskom zákonníku. Právna úprava zmluvy o postúpení pohľadávky sa použije primerane vo viacerých zmluvných typoch upravených v Obchodnom zákonníku ( napríklad zmluva o predaji podniku, komisionárskej zmluve, bankovej …

Read More »

Zdaňovanie výhier v roku 2014

Vyhrali ste zájazd, auto, vysávač ? Gratulujem. Spolu s Vami sa teší i finančná správa, pretože výhra je zdaniteľným príjmom. Aby toho šťastia nebolo málo tak tento príjem podlieha i odvodom do zdravotnej poisťovne. V určitých prípadoch ide o príjem od dane oslobodený, z ktorého sa daň ani odvody neplatia. V článku si objasníme za akých podmienok.

Read More »

Návrh na začatie exekúcie

Zmluva o úschove

  Od 1.9.2005 sa výkon rozhodnutia realizuje ( s výnimkou rozhodnutia o výchove maloletých detí ) výlučne súdny exekútor. Vybrané štátne orgány môžu postupovať podľa osobitných predpisov – najmä daňový úrad podľa zákona 563/2009 Z.z. daňový poriadok ( daňové exekučné konanie ) a vybrané úrady podľa zákona 71/1967 S.b. o správnom konaní ( správna exekúcia ).

Read More »

Zmeny v podmienkach na odklad daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2013

  Je všeobecne známe, že obmedzenie predlženia lehoty na podanie daňového priznania z minulého roka bolo spôsobené prechodným ustanovením § 52t ods. 7 ZDP, ktoré ustanovovalo, že Ustanovenia § 49 ods. 3 písm. a) a b) sa nepoužijú pri podaní daňového priznania, ktorého posledný deň lehoty na podanie pripadne na kalendárny rok 2013. Inými slovami toto obmedzenie sa vzťahovalo na daňovníkov …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť