Postupy účtovania v Podvojnom účtovníctve

  (1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre a) právnické osoby, ktoré podnikajú podľa osobitných predpisov, 1) b) pre fyzické osoby podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu zákona (ďalej len „fyzická osoba-podnikateľ“), ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva, c) zahraničné osoby podľa § 1 ods. 1 písm. a) druhého bodu …

Read More »

Novela exekučného poriadku od 1.6.2014 II . časť

Reštrukturalizácia

Obmedzenia blokácií majetku V praxi sa blokácie majetku vykonávajú ako prvý úkon po tom, čo exekútor získa poverenie na exekúciu. Blokácie majetku sa vykonávajú výlučne činnosťou exekútora bez súčinnosti oprávneného. Zatiaľ čo vo fáze realizačnej ( teda po vydaní exekučných príkazov ) oprávnený môže súhlasiť so splátkami, odkladom exekúcie, prípadne môže súhlasiť s nižšími zrážkami zo mzdy tak blokačná fáza ( čiže …

Read More »

Zákon o účtovníctve

(1) Tento zákon upravuje a) rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva 1. právnických osôb, 1)ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky, 2. zahraničných osôb, 2)ak na území Slovenskej republiky podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť podľa osobitných predpisov, 3) 3. fyzických osôb, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov …

Read More »

Novela exekučného poriadku od 1.6.2014 a právna úprava drobných exekúcií I . časť

Zmeny vo vykonávaní exekúcií od 1.6.2014 Táto novela je veľmi sporná. Navrhovateľom sa na jednej strane nedá uprieť dobrý úmysel chrániť spotrebiteľov, ale na druhej strane robí to spôsobom, ktorý je v právnom štáte len veľmi ťažko akceptovateľný. Dovolím si povedať, že určitá zbabelosť štátnych orgánov pri aplikácii práva ( nemyslím tým len súdy ) a nečinnosť štátu pri riešení tohto problému …

Read More »

Skryté pasce novely zákona o dani z príjmov

dedenie zo zákona

Novela zákona 463/2013 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov má podstatne viac úskalí ako je zavedenie inštitútu daňovej licencie. Hoci sa o daňovej licencii napísalo najviac oveľa vážnejšie je retroaktívne upravenie odpočtu daňovej straty jednoriadkovou novelou § 30 ods. 1 zákona citujem V § 30 ods. 1 sa slová „počas najviac siedmich“ nahrádzajú slovami „rovnomerne počas najviac štyroch“. …

Read More »

Našlo sa jednoduché riešenie krízy v zdravotníctve

Lekári budú mať registračné pokladnice Končí sezóna daňových priznaní a začína sezóna legislatívnych návrhov. Štát zasa pripravuje pre naše obveselenie sériu legislatívnych návrhov, ktoré vyvrcholia na jeseň. Vzhľadom na to, že posledné dva roky je to len v oblasti dani z príjmov samé príjemné prekvapenie od obmedzenia možnosti predlžiť lehotu na podanie daňového priznania v roku 2012, po daňové licencie v roku 2013 je radosť …

Read More »

Odvodová úľava – úľava, alebo deštrukcia systému ?

Zákonom č. 338/2013 Z.z. sa zaviedla odvodová úľava pre nízkopríjmových zamestnancov, ktorej zmysel spočíva v tom, že dlhodobo nezamestnaný občan ( dlhšie ako 12 mesiacov ) § 8 ods. 1 písm. c) zákona 5/2004 Z.z. o zamestnanosti v prípade vzniku pracovného pomeru, alebo štátnozamestnaneckého pomeru nebude platiť odvody na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Zamestnávateľ bude platiť iba úrazové poistenie …

Read More »

Je právny formalizmus prípustný v právnom štáte ?

Problém, kedy sa orgány aplikujúce právo utiekajú k právnemu formalizmu keď narazia na nepríjemný problém je bohužiaľ častým javom v našej právnej (ne)kultúre. Dalo by sa uviesť množstvo príkladov. Za všetky uvádzam jedno rozhodnutie ÚS ČR. Ono tých judikátov by sa našlo viac, ale tak polopatisticky je odôvodnené máloktoré.  Nelze proto tolerovat formalistický postup, jímž se za použití sofistikované argumentace …

Read More »

Sulíkov odvodový bonus sa stáva realitou pričinením Smeru

  Pamätám si ako pred voľbami v roku 2010 vtedy ešte neparlamentná SAS propagovala svoj odvodový bonus. Rovnako si vtedy pamätám na to, že viac ako odvodový bonus ma zaujímali riešenia v oblasti justície, ale na stretnutie pred nitrianskym MAXOM som dodnes nezabudol. Považoval som ho za rozumný nápad, pretože každý štát môže byť logicky sociálny len do výšky svojich zdrojov. V opačnom …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť