Odtiahnutie auta v ČR a DPH

Konateľ slovenskej spoločnosti mal nehodu v ČR . Česká odťahová služba ho odtiahla až do Bratislavského servisu. Faktúru vystavila s českou DPH. Ako postupovať. Obe spoločnosti sú platitelia DPH vo svojich krajinách.

Read More »

Marketing od osoby z tretieho štátu

Slovenská spoločnosť platiteľ DPH obdŕžala FA za marketingové služby od spoločnosti z Ukrajiny . Na faktúre je uvedené IČO DPH ukrajiny UA….. . Ako posúdiť túto transakciu

Read More »

Neplatnosť zmenky

Podľa § 75 zák. č. 191/1950 Zb. (zmenkový a šekový zákon) vlastná zmenka obsahuje: 1/ označenie, že ide zmenku, pojaté do vlastného textu listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je táto listina spísaná, 2/ bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu, 3/ údaj zročnosti, 4/ údaj miesta, kde sa má platiť, 5/ meno toho, komu alebo na rad koho sa …

Read More »

Výdavky daňovo uznané až po zaplatení

Boj štátu s daňovými únikmi sa čoraz viacej podobá na boj štátu s daňovými výdavkami. O tom svedčí množstvo opatrení , ktoré smerujú k obmedzeniu daňovej uznateľnejší inak legálnych daňových výdavkov. Jedným z najvýraznejším prejavom tejto snahy je obmedzenie užialenosti daňových výdavkov tak, že ich podmieňujú zaplatením. Vzhľadom na blížiaci sa koniec roka 2017 odporúčam zvýšenú pozornosť venovať týmto okruhom …

Read More »

Predaj prevádzky

. Spoločnosť s.r.o. platiteľ DPh predáva jednu zo svojich prevádzok ako celok ( budovy, stroje, zariadenia, prechod zamestnancov, postúpenie trhu ) . Kupujúci je tiež platiteľom .

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.