Ako účtovať škodu na automobile ?

Automobil je dnes bežnou a potrebnou súčasťou inventáru podnikateľa. V tomto článku sa budeme zaoberať situáciu keď na automobile vznikne škoda.. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že pojem škody tak ako ho pozná občiansky zákonník zákon č. 40/1964 S.b. a pojem škody na účely daňových predpisov nie je totožný. Pojem škoda nie je v zákone o dani z príjmov definovaný a preto musíme vychádzať z definície obsiahnutej v …

Read More »

Na uplatnenie oslobodenia od dane z nehnuteľností zostáva posledný týždeň.

  Minulý rok nadobudla účinnosť novela zákona o miestnych daniach 268/2014 Z.z. Táto novela obsahovala viaceré spresnenia , ktoré reagovali na problémy z praxe. Za posledný mesiac sa vo viacerých periodikách objavili články ako podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností , ale je zaujímavé, že ani periodiká , ktoré svoju cieľovú skupinu majú podnikateľské subjekty neupozornili na jednu zásadnú vec.

Read More »

Nový zákon o dani z motorových vozidiel 361/2014 Z.z.

Od 1.1.2015 pribudol do daňovej sústavy SR nový daňový zákon a to zákon o dani z motorových vozidiel, ktorý má číslo 361/2014 Z.z. Tento zákon do značnej miery vychádza z právnej úpravy zákona 582/2004 Z.z. , kde bola daň z motorových vozidiel upravená v § 84-96 zákona č. 582/2004 Z.z. , preto sa v článku zameriam len na hlavné zmeny. V zásade tento zákon v podstate prevzal …

Read More »

Virtuálne registračné pokladnice realitou.

Boj s daňovými únikmi naberá na obrátkach a zároveň sa čoraz viac ukazuje, že bez štrukturálnych zmien sa nepohneme ďalej. Jedným z opatrení v boji z daňovými únikmi je rozšírenie používania registračných pokladníc aj na podnikateľov poskytujúcich vybrané služby, ktoré doteraz neboli povinní používať registračné pokladnice. Za tým účelom bol novelizovaný zákon 289/2008 Z.z. používaní elektronickej registračnej pokladnice zákonom 333/2014 Z.z. ( ktorým sa novelizuje …

Read More »

Odvodová odpočítateľná položka

Novela zákona o zdravotnom poistení zaviedla odvodovú odpočítateľnú položku do nášho odvodového systému. Na toto opatrenie sa dá hľadieť z dvoch uhlov pohľadu. Ako zníženie odvodového zaťaženia, alebo ako na populistický krok s neistým efektom. Ja by som sa skôr prikláňal k variante číslo dva.

Read More »

Ústavný súd rozhodol o kauze Čentéš

  Rozhodol som sa , že o tom napíšem na svojom webe. Ten totiž je primárne zameraný na dane a účtovníctvo. Zdalo by sa možno, že táto problematika je iná. Nie je to celkom tak. Ja osobne som vnímal kauzu pána docenta Čentéša tak, že človek, ktorý konal v dôvere v platné procedúry bol viacerými štátnymi orgánmi permanentne ignorovaný a ponižovaný.

Read More »

Prieťahy správcu dane a ich vplyv na výsledok daňovej kontroly

dedenie zo zákona

Ak dĺžka daňovej kontroly napriek skutočnosti, že kontrolovaný daňový subjekt neodopieral povinnú súčinnosť orgánu daňovej správy, prekročila zákonom ustanovenú maximálnu dobu trvania, protokol z takejto daňovej kontroly predstavuje nezákonne získaný dôkazný prostriedok, ktorý v daňovom konaní nemôže byť použitý.

Read More »

Zmluva o prevzatí dlhu

Prevzatie záväzku je inštitútom zmeny účastníkov záväzkového vzťahu na strane dlžníka  kedy do záväzkového vzťahu pristupuje nový dlžník. Náležitosti tohto právneho úkonu sú

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť