K súbehu nároku na sťaženie spoločenského uplatnenia a nemajetkovej ujmy

Z doterajšej súdnej praxe, nie sú známe judikované rozhodnutia (podľa slovenskej právnej úpravy), aby ten, kto mal poškodené zdravie, mal nárok na náhradu cez ust. § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. Nároky poskytované cez ochranu osobnosti, sú známe, avšak na inom skutkovom základe. V danom prípade však žalobkyňa po dopravnej nehode je žijúcou osobou, ktorá osobne uplatňuje nároky z titulu …

Read More »

012 aktivované náklady na vývoj účtovanie

Účtovanie dlhodobého nehmotného majetku Účet 012 – aktivované náklady na vývoj Problematika aktivovaných nákladov na vývoj je predovšetkým otázkou účtovníctva a daňový zákon do veľkej miery rešpektuje a vychádza z účtovných predpisov i keď nie absolútne. Táto problematka je upravená v § 37 ods. 1 až 5 opatrenie zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej …

Read More »

Cena z reklamnej súťaže

Spoločnosť chce zorganizovať súťaž na podporu predaja výrobkov a uvažuje o vecných a finančných cenách pre súťažiacich.  Aký režim by ste odporučili ? 

Read More »

Nákup automobilu v ČR

Spoločnosť s.r.o. kúpila nový osobný automobil v ČR . S.r.o. nie je platiteľom DPH . Spoločnosť s ručením obmedzeným nie je platiteľom DPH.  Predajca vystavil FA za predaj bez českej DPH. Je takýto postup správny. Ako bude postupovať slovenská s.r.o.  ?

Read More »

Námietky voči exekúcii po novom

Námietky voči exekúcii po novom Od 1.4.2017 platí novela exekučného poriadku a celkom nerozumieme tomu ako sú po novom upravené námietky voči exekúcii. Môžete to vysvetliť. ?

Read More »

Cestovné náhrady dohodára

Môže spoločnosť preplatiť osobe pracujúcej na dohodu o pracovnej činnosti cestovné náhrady Cestovné náhrady upravuje zákon č. 283/2002 Z.z. a okruh osôb, ktorým prináležia upravuje § 1 zákona č. 283/2002 Z.z. V zmysle § 1 ods. 1 písm. c) zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách

Read More »

Skončenie pracovného pomeru

Zákonník práce pozná viacero spôsobov skončenia pracovného pomeru a to v závislosti od toho, či ide o skončenie právneho pomeru na základe vzájomnej dohody, alebo jednostranným právnymi úkonom , prípadne na základe zákona.

Read More »

Zákon o cestovných náhradách

283/2002 Z.z. ZÁKON zo 16. mája 2002 o cestovných náhradách Zmena: 283/2002 Z.z. Zmena: 530/2004 Z.z. Zmena: 81/2005 Z.z. Zmena: 312/2005 Z.z. Zmena: 348/2007 Z.z. Zmena: 475/2008 Z.z. Zmena: 151/2010 Z.z. Zmena: 151/2010 Z.z., 548/2010 Z.z. Zmena: 503/2011 Z.z. Zmena: 503/2011 Z.z. Zmena: 14/2015 Z.z.     Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť