Dobré mravy

    Pojem „dobré mravy“ je čoraz viac využívaným pojmom, no i napriek tomu nenájdeme jeho jednoznačnú definíciu v občianskom ani obchodnom zákonníku, aj keď oba zákony na konanie v rozpore s dobrými mravmi na mnohých miestach odkazujú. Obsah, význam a spôsob posúdenia určitého konania v súlade/rozpore s dobrými mravmi nám ponúka bohatá súdna prax v nespočetnom množstve judikátov.

Read More »

Zmluva o budúcej zmluve vzor

Zmluva o budúcej zmluve vyžaduje písomnú formu. Náležitosti zmluvy o budúcej zmluve Označenie účastníkov zmluvy Označenie predmetu záväzku ( podľa toho o akú konkrétnu zmluvu ide ) Výslovné vyhlásenie o o úmyselne strán uzatvoriť zmluvu v konkrétnom budúcom čase, ktorý je stanovený určitým a určiteľným spôsobom

Read More »

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy.

( § 50a OZ ) Predovšetkým je potrebné poznamenať, že tento článok sa bude týkať občianskoprávnej úpravy zmluvy x o uzavretí budúcej zmluvy ( pactum de contrahendo ) Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy. .Zmluva o budúcej zmluve je dohoda, že zmluvné strany medzi sebou uzatvoria zmluvu ľubovoľného typu i teda i  nepomenovanú zmluvu. Zmluva o budúcej zmluve sa dá uzatvoriť ohľadne ktoríkoľvek zmluvy. Obchodný zákonník …

Read More »

Zdaňovanie príjmu zo zmluvy o budúcej zmluve

Chcela by som predať nehnuteľnosť, ktorú som prenajímala , ale päť rokov uplynie od tej doby až v januári a kupec by chcel mať nehnuteľnosť rezervovanú už teraz. Ako to bude so zdaňovaním takejto transakcie ak by sa uskutočnila už v tomto roku ?

Read More »

Predaj domu nadobudnutého dedením.

Rodinný dom s pozemkom zdedili na základe závetu vo manžel a deti poručiteľa. Chatu zdedila sestra poručiteľa v roku 2013. V roku 2016 sa rozhodli dedičia predať nehnuteľnosti realitnej spoločnosti. Aký bude daňový režim takýchto zmlúv. Zmluvy budú uzatvárané naraz.

Read More »

Daň z predaja automobilu

Dňa 20.7.2016 som predal auto Seat Cordoba, ktorý som kúpil r v roku 2012. Bude sa platiť z titulu predaja nejaká daň? Predovšetkým je potrebné poznamenať, že otázka nie je dostatočne správne formulovaná. Nepíše sa v nej, či bolo auto používané na podnikanie, alebo nie.

Read More »

Zmena výšky základného imania

Ak zo spoločenskej zmluvy nevyplýva inak, rozhodnutie o zvýšení základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným, hoci jeho dôsledkom je zmena obsahu spoločenskej zmluvy, nie je rozhodnutím, na ktoré je potrebný súhlas všetkých spoločníkov. Ide o zmenu zmluvy, na ktorú zákon oprávňuje valné zhromaždenie a pre ktorú v zmysle ustanovenia § 125 ods. 1 písm. e) v spojení s § 127 …

Read More »

Základné imanie obchodných spoločností a jeho význam

    Základné imanie definuje § 58 ObZ ako peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných a nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov. Obligatórne sa základné imanie vytvára v kapitálových spoločnostiach. Určitým spôsobom možno o tvorbe základného imania hovoriť aj pri komanditnej spoločnosti, ktorá je osobnostnou spoločnosťou. Hodnota základného imania sa zapisuje do obchodného registra spolu s výškou vkladov jednotlivých spoločníkov vrátane informácie, v akej výške sú vklady splatené.     Spoločnosť s ručením …

Read More »

Oslobodenie od dane z predaja bytu

Fyzická osoba nadobudla byt kúpou v roku 2010 a v roku 2016 a používala ho na bývanie. V roku 2016 sa ho rozhodla predať. Bude takýto predaj oslobodený od dane. Bude si môcť uplatniť kúpnu cenu ako daňový výdavok ?

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť