Reklama v daňových súvislostiach

Spoločnosť si nechala vypracovať reklamný spot, ktorý sa bude vysielať vo viacerých televíziách. Cena za takýto spot bola v sume 15000 Eur . Tento spot sa však bude vysielať dlhšie – odhadom v priebehu dvoch až troch rokov. Vzniká otázka právneho posúdenia takejto investície.

Read More »

Banková záruka v obchodných vzťahoch

    Banková záruka je zabezpečovacím inštitútom, o ktorom môžeme povedať, že posilňuje vierohodnosť dlžníka voči veriteľovi. Bankovou zárukou je možné zabezpečiť akýkoľvek záväzok a prináša so sebou množstvo výhod ako na strane dlžníka, tak na strane veriteľa.

Read More »

Nábytok v daňových výdavkoch

Podnikateľ zakúpil nábytok – sektor na vybavenie kancelárie. Jeho celková cena je vyššia ako 1700 Eur, ale jednotlivé prvky majú nižšiu hodnotu ako 1700 Eur: Aké bude riešenie tejto situácie z hľadiska dani z príjmov ?

Read More »

Vzor odstúpenia od zmluvy

Vzor odstúpenia od zmluvy V tomto prípade je vzor odstúpenia od zmluvy formulovaný ako dôsledok omeškania s platením kúpnej ceny. Omeškanie dlžníka je v občianskom práve vždy dôvodom na odstúpenie od zmluvy, v obchodných záväzkových vzťahoch len v prípade ak je omeškanie možné považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.

Read More »

Konanie v mene spoločnosti a za spoločnosť

    Za právnickú osobu je oprávnený konať navonok predovšetkým jej štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu. Ako vieme, v praxi nepripadá do úvahy, aby napr. konateľ zabezpečoval všetky činnosti súvisiace s predmetom podnikania sám osobne a práve z tohto dôvodu zákon umožňuje, aby za právnickú osobu konala aj iná osoba na základe zastúpenia a toto konanie samozrejme vyvolalo právne účinky.

Read More »

Predaj automobilu a pomerný odpočet DPH

Spoločnosť sa rozhodla predať osobný automobil pri ktorom využívala možnosť uplatňovať výdavky na PHM paušálnym spôsobom 80/20 . Aký bude režim pre účely DPH pri predaji motorového vozidla? ,

Read More »

Dodanie nové osobného automobilu a DPH

Firma kúpila v júni nový osobný automobil a v októbri ho pre finančné problémy predal poľskému dodávateľovi a za peniaze takto získané vyplatil dlh. Nový osobný automobil stál 20.000 Eur + 4000 Eur DPH. Predajná cena bola 18000 Eur + 3600 Eur DPH. Nie je platiteľom dane, ale údajne si pri aute môže uplatniť odpočítanie dane. Je to možné ?

Read More »

Predaj družstevného bytu

Manželský pár sa stal nájomníkom družstevného bytu v roku 1984. V súčasnej dobe sa chcú presťahovať do penzionu z dôvodu čiastočnej bezvládnosti a svoj byt by chceli predať. Budú platiť nejakú dať.

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť